Sökning: "medieuppställning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet medieuppställning.

 1. 1. "Mer bio än bibliotek" : Klassifikation och medieuppställning i det senmoderna samhället

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Max Elnerud; [2014]
  Nyckelord :Modernism Aestethics ; Postmodernism; Classification; Library users; modernitet; postmodernism; klassifikation; biblioteksanvändare;

  Sammanfattning : This case study examines the new media presentation system in Alby public library. The aim is to explore if the contemporary Zeitgeist, wich according to the sociologist Zygmunt Bauman, could be described as liquid modernity, has affected how the system was formed. LÄS MER

 2. 2. Biblioteksförändring : Personal och besökares upplevelse av den förändrade biblioteksmiljön och medieuppställningen i Tranemo samt en jämförande undersökning av medieuppställningen bland besökare på biblioteken i Skara och Lerum

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Martina Karlsson; Sonja Moze Vidmar; [1997]
  Nyckelord :medieuppställning; ämnesindelning; Tranemo bibliotek; användarpassning; enkätundersökning;

  Sammanfattning : When the Tranemo library moved to new localities in 1991 there were also some changes made to make the library more user-friendly. The purpose of this essay is to see how a useroriented change can be done and how it has been perceived by members of the library staff and the library users. LÄS MER