Sökning: "medieval"

Visar resultat 1 - 5 av 416 uppsatser innehållade ordet medieval.

 1. 1. Ales stenar Besökscentrum

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ludvig Johnsson Werstam; [2021]
  Nyckelord :Architecture; Visitor Center; Ales stenar; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This project aims to create a visitor center for the popular landmark Ale’s stones. The monument is an old stone ship located in the south of Sweden, near the medieval fishing village Kåseberga. The small village is in great need of a visitor center as the amount of visitors is overwhelming. LÄS MER

 2. 2. En studie om byggteknik och kulturhistoriska värden för medeltida takkonstruktioner i kyrkor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Jeton Kajtazi; Christopher Berg; [2021]
  Nyckelord :Sustainable management; Cultural-historical values; Medieval roof constructions; Medieval building techniques; Building survey; Hållbar förvaltning; Kulturhistoriska värden; Medeltida takkonstruktioner; Medeltida byggtekniker; Byggnadsundersökning;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att öka kunskapen om de medeltida takkonstruktioner och hur de är uppbyggda. Genom att göra en inventering och byggnadsundersökning av två takkonstruktioner i medeltida kyrkor. LÄS MER

 3. 3. Nikāḥ as precondition for paradise? Spiritual corporeality and al-Ghazālī’s theology of marriage in the Kitāb ādāb al-nikāḥ

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Mariette Frieda Anita Minnemann; [2021]
  Nyckelord :al-Ghazali marriage asceticism Medieval theology history of religion Islamic theology Soteriology cosmogony eschatology embodiment Sufism Sufi tasawwuf spiritual corporeality mysticism Ibn Arabi Islamic mysticism jihad body Ihya kitab nikah intercourse sex celibacy embodied resurrection din Medieval Islamic studies religious studies; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : With the 11th century text Kitāb ādāb al-nikāḥ, the “Book on the Proper Conduct of Marriage”, the Islamic thinker al-Ghazālī (1056 –1111/447–504) replies to a contemporaneous debate within Sufi asceticism with a theology of nikāḥ. The text is part of his opus magnum, the “Renaissance of the Knowledge of dīn”, which aims at a renewal of Muslim piety and provides practical guidance to the male audience addressed. LÄS MER

 4. 4. Att mura in det förflutna i Herrens hus : Återbruk av runstenar och tidigkristna gravmonument i medeltida kyrkobyggnader i Östergötland

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologi

  Författare :Rasmus Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :Runsten; runstenar; tidigkristna gravmonument; Eskilstunakista; återbruk; historiebruk; tings biografier; medeltid; Östergötland; kyrka; kyrkor; Högby kyrka; Furingstads kyrka; S:t Lars;

  Sammanfattning : In this study the medieval re-use of early Christian grave monuments and runestones in church buildings in the Swedish region of Östergötland is analysed in relation to contemporary church imagery and practices. Analysis of the practice show differences in application, especially during the early parts of the medieval period, which suggests differences in meaning. LÄS MER

 5. 5. Dräkt och identitet : En studie av tidigmedeltida dräktföremål från Västergarn

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Fanny Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Gotland; Early Middle Ages; Viking Age; Dress Accessories; Identity; Belonging; Typology; Material study; GIS; Västergarn; Settlement; Gotland; Tidigmedeltid; Vikingatid; Dräktföremål; Identitet; Tillhörighet; Typologisering; Materialstudie; GIS; Västergarn; Boplats;

  Sammanfattning : Västergarn is a medieval settlement situated on the west coast of the island of Gotland in the Baltic Sea. It has for a long time been the focus of study for researchers due to its cultural heritage in regards of its church, rampart and archaeological remains of a settlement dating to the Early Middle Ages. LÄS MER