Sökning: "medievetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet medievetenskap.

 1. 1. Bolivianska och libanesiska proteströrelser

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jacob Schönning; Omar el-Malli; [2020]
  Nyckelord :Medienarrativ; sociala rörelser; Libanon; Bolivia; framing; politiska möjligheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mediers makt över nyhetskonsumenters världsbild och i förlängningen över politiken gör dem till en relevant aktör att studera inte bara inom medievetenskap och statsvetenskap i allmänhet, utan också inom internationell politik. I relation till sociala rörelser tar sig denna makt uttryck i en beroenderelation. LÄS MER

 2. 2. Gruvsamhället i relation till kopparbruket : En kvantitativ undersökning av demografiska mönster med fokus på Bersbo gruvsamhälle och Värna församling mellan åren 1861–1869

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för historie- och medievetenskap

  Författare :Johan Jansson; [2019]
  Nyckelord :Gruvindustri Demografi Åtvidaberg Bersbo Värna Kopparbruk Kopparverk Koppargruva;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med min uppsats är att undersöka demografiska mönster i Bersbo under 1860-talet. Min intention är att undersöka och se om det finns någon korrelation mellan Bersbo som expanderande gruvsamhälle och demografiska aspekter såsom migration, nuptialitet och fertilitet. LÄS MER

 3. 3. Syns vi inte på sociala medier, så finns vi inte : En fallstudie av bloggen Resfredag och hur kommuner arbetar med influencers som en del av platsmarknadsföringen.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för historie- och medievetenskap

  Författare :Josefin Lind; [2018]
  Nyckelord :Municipalities; Tourism organizations; Place marketing; Influencer marketing; Social media;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how municipalities can work with place marketing through the use of social media and influencers. This has been explored through a case study of the blog Resfredagand the blog’s thematic series Svenska pärlor, a collaborative marketing initiative initiated by the municipalities of: Borås, Karlstad Karlskrona, Marstrand, Nynäshamn, Skaftö/ Lysekil, Söderköping, Skara, Tjörn, Strömstad, Östersund and Umeå. LÄS MER

 4. 4. En analys av hållbarhetspolicy kring Norrköpings hotell : En kvalitativ analys om hållbarhetspolicy för två hotell i centrala Norrköping, The Lamp och Best Western Princess Hotel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för historie-, turism- och medievetenskap; Linköpings universitet/Avdelningen för historie-, turism- och medievetenskap

  Författare :Yildiz Celine; Al-Omrani Wasan; [2017]
  Nyckelord :sustainability policy;

  Sammanfattning : We have chosen to study the sustainability policy for two famous hotels that located in the middle of Norrkoping. The hotels are The Lamp and the Best Western Princess Hotel, they have different standards about foodservice, but they have common goals about environmental requirements that should be implemented. LÄS MER

 5. 5. Historieböckernas anpassning efter den nya läroplanen : En granskande analys av historieläroböcker avsedda för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Avdelningen för historie-, turism- och medievetenskap; Linköpings universitet/Avdelningen för historie-, turism- och medievetenskap

  Författare :Anna Krona; Elin Söderström; [2017]
  Nyckelord :Genus; Lgr11;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur väl läroböcker i historia för årskurs 4–6 stämmer överens med det centrala innehållet i läroplanens kursplan för historia. Vi ska även granska och jämföra hur representationen av män och kvinnor ser ut i de fyra utvalda läroböckerna. LÄS MER