Sökning: "medikalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet medikalisering.

 1. 1. Symbolisk makt och professionsstrider inom psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Peter Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Fält; Doxa; Professionella yrkesgrupper; Symbolisk makt; Kritisk diskursanalys; Neoliberalism; Granskningskultur; Medikalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar symbolisk makt i striden mellan och inom professionella yrkesgrupper och Socialstyrelsen kring de prioriteringar och rekommendationer av behandlingsmetoder som gjordes genom revideringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2016 till 2017. Uppsatsens syfte är att utifrån ett kultursociologiskt perspektiv fördjupa kunskapen om hur en symbolisk maktordning, en doxa, reproduceras på det psykiatriska fältet genom professionella yrkesgruppers kamp om erkännande och anseende. LÄS MER

 2. 2. Att falla mellan stolarna : En etnologisk studie om diskrepanta upplevelser av psykisk ohälsa

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Kajsa Morén; [2020]
  Nyckelord :Illness; diagnosis; phenomenology; medicalization; health care; Ohälsa; diagnos; fenomenologi; medikalisering; sjukvård;

  Sammanfattning : This thesis purpose is to highlight young adults with perceived mental illnesses, and who have experiences of being or not being included by Swedish welfare through a phenomenological perspective. The empirical material of the study is built upon six interviews with women who experience psychological problems and have been on sick leave for some time. LÄS MER

 3. 3. Hjälp, 'asså jag mår typ dåligt... : En studie av interaktionen mellan läkare och patient vid psykisk ohälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lennart Byström; Kristina Liliedahl; [2020]
  Nyckelord :Medikalisering; Responsivitet; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Depression är en allt oftare förekommande diagnos och avspeglar att allt fler människor drabbas av ett psykiskt lidande. Ett ökande antal fenomen som hör till normala livsomständigheter är föremål för medicinsk diagnostik och behandling vilket innebär en medikalisering. LÄS MER

 4. 4. Dans- och rörelseterapi i det sociala arbetets kontext : - En utforskande intervjustudie med yrkesverksamma dansterapeuter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Evelina Sandström; [2020]
  Nyckelord :ickeverbal kommunikation; helhetssyn; inkluderande metod; dansterapi; socialt arbete;

  Sammanfattning : Användningen av dansterapi inom Sveriges kommunala och regionala verksamheter är i dagsläget begränsad men etableras allt mer, i takt med utökad forskning inom området. Studiens har som syfte att utforska hur dansterapi kan användas inom det sociala arbetets kontext. LÄS MER

 5. 5. Medikaliseringen av den svenska omskärelsedebatten : en religionssociologisk studie om förskjutningen av ”den religiösa andre.”

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Palacios Amanda; [2020]
  Nyckelord :medicalization; debate on male circumcision; religious exclusion; religious other; secular body; systematic text condensation; argumentation analysis; medikalisering; omskärelsedebatt; manlig omskärelse; Centerpartiet; den religiösa andre; sekulära kollektiva kroppar; systematisk text kondensering; argumentationsanalys;

  Sammanfattning : The question regarding male circumcision in Sweden became a relevant topic within the public debates during the last three years. Due to the Swedish political party, Centerpartiet’s decision to strive for a ban on male circumcision, this debate surfaced after the 28th of September. LÄS MER