Sökning: "medin"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet medin.

 1. 1. Hur kombineras hög produktivitet och kvalitet på snabbmatsrestauranger?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabella Ahl; Måns Medin; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lokalhistoria och primärkällor i historieundervisningen i grundskolans senare del. : Museimaterial för undervisning i Nordöstra Skåne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Anna Medin; [2022]
  Nyckelord :Historieundervisning; Lokalhistoria; primärkällor; museum; Nordöstra Skåne;

  Sammanfattning : The essay examines what material the museum in Northeast Skåne has produced that can be provided by the upper secondary schools in the area when teaching the subject of history. The thesis also studies how this material has an connection to local history or to primary sources. LÄS MER

 3. 3. Rätt till jämlik äldreomsorg : En kvalitativ studie av omvårdnadspersonal och enhetschefers upplevelser av att bemöta och hantera språkbarriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Kelly Sjöholm; Linnea Medin; [2022]
  Nyckelord :Elderly care; language barriers; communication; interaction; cognitive impairment; equal care; inclusion; exclusion; Äldreomsorg; språkbarriärer; kommunikation; bemötande; kognitiv svikt; jämlik vård; inklusion; exklusion;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine and increase the understanding for how the nursing staff and unit managers in the municipality “Emmaboda” experience language barriers impact on their work and their opportunity to give equal care to the elder who do not master the Swedish language. Through the choice of qualitative method eight semi structured interviews have been held, two of these interviews were held with unit managers and six of these were held with nursing staff. LÄS MER

 4. 4. Performance comparison between C and Rust compiled to WebAssembly

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Magnus Medin; [2021]
  Nyckelord :WebAssembly; Javascript; C; Rust;

  Sammanfattning : Web applications are used more and more and mainly they are developed with the help of Javascript, but when you have heavy demanding processes in a web app, javascript can be too slow. The new language WebAssembly is an alternative that seeks to solve this problem. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar & möjligheter för snabbväxande turistdestinationer : Fältstudie av Sälen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sebastian Joger; Valdrin Lajqi; Medin Sumic; [2021]
  Nyckelord :rapid-growth destination; alpine; seasonal destinations; growth engine; destination development; Alpin; Destinationsutveckling; Snabbväxande destination; Säsongdestination; Tillväxtmotor.;

  Sammanfattning : What makes a small village grow fast to a large city in just a few decades? Could it be some sort of new industry that makes those villages proliferate? Maybe a natural resource has been found in the local area that creates a lot of job opportunities in a short span of time? Sometimes it is that people and entrepreneurs see the potential of the area to create a tourism industry in that place. The area might have the right conditions for maybe historical or nature sights - ski slopes, mountain hiking, fishing or other outdoor activities. LÄS MER