Sökning: "meditation uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden meditation uppsats.

 1. 1. Att ersätta det oersättliga : en undersökning av ersättningsträd för paraplyalmarna på Skogskyrkogården

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Frenzel; [2018]
  Nyckelord :Meditationslunden; paraplyalm; Skogskyrkogården; urvalsmetod för växter; växtkaraktär;

  Sammanfattning : Paraplyalmarna i Meditationslunden är symboliska för Skogskyrkogården, men deras framtid är hotad av almsjukan. Vad skulle hända om man var tvungen att ta bort dem? Hur kan platsens karaktär på bästa sätt bevaras om almarna inte kan vara kvar? Dessa frågor var grunden till denna uppsats vars syfte är att undersöka hur man kan gå tillväga för att hitta lämpliga ersättande trädarter för paraplyalmarna i Meditationslunden. LÄS MER

 2. 2. Bakom kulisserna : Min resa till minskad stress och ökad prestation

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Daina Mateikaite; [2018]
  Nyckelord :stress; nervositet; rampfeber; mental träning; prestation; visualisering; meditation; fysisk träning;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur man som professionell musiker lär sig att hantera stress och öka prestationen. Stress, nervositet och rampfeber är ett vanligt problem bland musiker som kan vara ett otroligt störande moment som förhindrar att man presterar på topp. LÄS MER

 3. 3. Mindfulness då och nu, en analys av mindfulness som begrepp och dess användning i en arbetslivskontext - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Frida Furebring; [2018]
  Nyckelord :Mindfulness; meditation; stress; hälsointervention; MBI; MBSR; Kabat-Zinn; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats är en litteraturstudie som beskriver och analyserar definitionen samt användningen av mindfulness. Rapporter från Försäkringskassan och SBU visar på en skrämmande ökning av sjukfall relaterade till stress och psykisk ohälsa, vilket har lett till stor problematik för företag och organisationer ekonomiskt såväl som vid rekrytering och bemanning. LÄS MER

 4. 4. Utöver det klingande : Kan olika metoder av mental träning och fysisk aktivitet minska stressen i en konsert- eller provspelningssituation?

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Josefine Ansved; [2018]
  Nyckelord :Mental träning; prestation; rampfeber; stress; meditation;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur man som professionell musiker blir påverkad av olika stressfaktorer i det yrkesamma livet. Nervositet är ett vanligt problem bland musiker och många finner oro och stress i sitt vardagliga arbete. LÄS MER

 5. 5. Exercise, visuospatial rotation performance and life satisfaction : A study of correlations between physical activity and some presumed benefits

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Claes Lilja; [2017]
  Nyckelord :Physical exercise; physical activity levels; visuospatial rotation; life satisfaction; dispositional optimism; cognitive functioning; meditation; videogame playing; aging; gender;

  Sammanfattning : SourceURL:file://localhost/Users/ClaesAct/Dropbox/LNU%20psykologi/Uppsats/Examensarbete_ClaesLilja_HT16_2PS600.doc Physical exercise has been associated with various health benefits, including improved cognitive functioning, well-being and life satisfaction. LÄS MER