Sökning: "meditation"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade ordet meditation.

 1. 1. Naturvistelse, ett hjärnstarkt alternativ för reducering av stress : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Caroline Ekbom Ågren; [2020]
  Nyckelord :stress; stressreducering; kognitiva funktionsnedsättningar; inre balans; anknytningsteori; riktad uppmärksamhet; meditation; evolutionsteori; stress reduction; cognitive impairment; inner balance; attachment theory; directed attention; meditation; evolutionary theory;

  Sammanfattning : Det rapporteras om en fortsatt ökning för individer som lider av stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Sambandet mellan den ökande urbaniseringen, samhällets ökande krav och den brutna kontakten med naturen omkring oss är slående. LÄS MER

 2. 2. Lumina – An Exploration of How Interactive Lights Can Support Mindfulness

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Leyla Allendes; [2020]
  Nyckelord :Brain-computer interface; research through design; mindfulness; calm technology; ambient display.;

  Sammanfattning : This thesis project presents a research through design process that has aimed to explore how we can design interactive technologies that can support mindfulness practices in beginners. This has been done by designing a meditative lamp, Lumina, which can be controlled by the user’s neural oscillations. LÄS MER

 3. 3. Effects of a Mobile Phone-based Mindfulness Intervention for Teachers, and how Mindfulness Trait Correlates with Stress, Wellbeing, Burnout, and Compassion

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Robin Andersson; [2020]
  Nyckelord :burnout; compassion; smartphone mindfulness intervention; stress; teacher; wellbeing; Lärare; Medkänsla; Mobil-baserad mindfulness intervention; Stress; Utbrändhet; Välmående;

  Sammanfattning : Abstract Objectives The aim of the study was to examine effects of mindfulness on stress, wellbeing, compassion and burnout, conducting a brief mobile phone-based mindfulness intervention on teachers. Methods Fifty-five teachers from private and public schools, including pre-school, elementary school, middleschool, secondary- and upper secondary school and adult education school was recruited. LÄS MER

 4. 4. Meditation, kamp eller mittemellan? : En materialnära undersökning om slöjdens processer och uttryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Hanna Ruijsenaars; [2020]
  Nyckelord :Slöjd; uttryck; trähantverk; dynamiskt förlopp; LGR 11;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att vidga begreppsapparaten för att diskutera skolslöjdens processer och estetiska uttryck. Jag har sökt besvara följande frågeställningar:      Hur kan en slöjdprocess beskrivas enligt teorin om ett dynamiskt förlopp? Hur kan tillverkarens hållning bli synlig som ett estetiskt uttryck i ett slöjdföremål? Jag har gjort det genom att tillverka åtta lådor i trä, ibland med inslag av metall. LÄS MER

 5. 5. Rum vid havet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Caroline Alm; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete har varit att gestalta en plats för yoga, meditation och bad. I samband med detta har jag velat undersöka hur hav och natur kan samverka med arkitektur för att skapa en kontemplativ miljö. LÄS MER