Sökning: "meditation"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet meditation.

 1. 1. Var finns de mjuka värdena i läroplanen?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annie Turesson; [2021-07-08]
  Nyckelord :meditation; asanas; andningsövningar; massage; trygghet; koncentration; stress; självkänsla; prestation; vila.;

  Sammanfattning : Detta är en intervjustudie om hur yoga och mindfulness används, upplevs och uppfattas i stort utifrån ett lärarperspektiv. Intervjudeltagarna är åtta lärare som använder eller har använt sig avyoga och/eller mindfulness inom sitt läraryrke. LÄS MER

 2. 2. Ett tassande i gränslandet : En kvalitativ studie om gränsdragningen mellan det religiösa och icke-religiösa inom religionskunskapsundervisningen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Carlsson; [2021]
  Nyckelord :religious education; experiential education; non-confessional; didactic in religious education; lived religion; religious practice;

  Sammanfattning : This paper clarifies where the distinction of what is viewed as religious and non-religious by teachers within religious education. More specifically, the study explores teachers’ affection and tendency to employ objects and practical activities throughout the education in this discipline. LÄS MER

 3. 3. Minfulness meditation effects on attention : A literature review of fMRI studies

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Ida Hanson; [2021]
  Nyckelord :Attention; meditation; mindfulness; neural correlates; review;

  Sammanfattning : Mindfulness meditation is known to improve attention, and neuroscience appears to be a field that can elucidate how mindfulness meditation achieves such an outcome. However, studies on mindfulness meditation have been criticized for a low methodological quality. LÄS MER

 4. 4. Hälsofrämjande: nyckeln till hälsa bland unga vuxna singelkvinnor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Charlotte Westh Kujawa; [2021]
  Nyckelord :health; health-promotion; physical activity; meditation; hälsa; hälsofrämjande; fysisk träning; meditation;

  Sammanfattning : Strävan efter det friska och ett liv i harmoni har förmodligen alltid funnits där som en mer eller mindre medveten drivkraft hos människan. Det existentiellt-humanistiska perspektivet ser människan som sårbar med inneboende potential till ständig utveckling. Det sätter hälsa i ett flerdimensionellt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Effekter och erfarenheter av interventioner för vuxna med sömnsvårigheter med arbetsterapeutiskt fokus : Litteraturöversikt med mixad metod

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lina Karlsson; [2021]
  Nyckelord :sleep disorders; insomnia; quality of life; occupational therapy; intervention;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva och syntetisera erfarenheter och effekten av olika interventioner för vuxna personer med sömnsvårigheter. Metoden som användes var en litteraturöversikt, genom en mixad metod av kvalitativ innehållsanalys och narrativ sammanställning av kvantitativ data. LÄS MER