Sökning: "medium is the message"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden medium is the message.

 1. 1. Kommunikativa porträtt : En visuell kulturstudie om hur det symboliska bruket i fyra svenska drottningporträtt har förändrats från 1600-tal till nutid

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Helene Söderström; [2022]
  Nyckelord :svenska kungahuset; drottningporträtt; drottning Hedvig Eleonora; drottning Lovisa Ulrika; drottning Victoria; drottning Silvia; svenska drottningar; visuell kultur; semiotik;

  Sammanfattning : For many centuries, humans have used portraits as a tool to understand our surroundings, a way to anchor what has happened. The portrait acts as a mirror of the changes in society, and the message of the portrait changes according to the conditions of society. LÄS MER

 2. 2. With great power comes great social responsibility

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eric Björklund; Johan Börjesson; [2022]
  Nyckelord :CSR; Trustworthiness; Trust; Transparency; Authenticity; Euphemisms; Social Media; CSR; Trovärdighet; Tillit; Transparens; Äkthet; Eufemismer; Sociala Medier;

  Sammanfattning : The overall vagueness of words and sentences can show differences in meaning and perceptions. Applying this to Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives can end up being misleading, especially in an online setting such as social media, which has shown as a preferable medium for these kinds of messages. LÄS MER

 3. 3. Det finns en stor korruption bland nyhetsmedier : En studie om nyhetsmediernas påverkan på Folkhälsomyndighetens trovärdighet under covid-19

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Silvana Gutierrez; Emma Måhlgren Radibratovic; [2022]
  Nyckelord :Source credibility; media credibility; digital media; traditional media; public health authority; credibility; covid-19; news media; source credibility; digitala medier; media credibility; traditionella medier; folkhälsomyndigheten; trovärdighet; covid-19; nyhetsmedier;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har påverkat många länder runt om i världen. Folkhälsomyndigheten i Sverige införde restriktioner och rekommendationer för att skydda samhällets befolkning från att smittas av viruset. I samband med pandemin har det uppkommit ett överflöd av nyheter gällande covid-19 inom både traditionella och digitala medier. LÄS MER

 4. 4. Deep Learning based Approximate Message Passing for MIMO Detection in 5G : Low complexity deep learning algorithms for solving MIMO Detection in real world scenarios

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Andrea Pozzoli; [2022]
  Nyckelord :5G; MIMO detection; Approximate Message Passing; OAMP-Net2; LVAMP; MMNet; Deep Learning; 5G; MIMO-detektering; Approximate Message Passing; OAMP-Net2; LVAMP; MMNet; Deep Learning;

  Sammanfattning : The Fifth Generation (5G) mobile communication system is the latest technology in wireless communications. This technique brings several advantages, in particular by using multiple receiver antennas that serve multiple transmitters. LÄS MER

 5. 5. Har du förstått vad jag säger? : En kvalitativ studie om distansarbetets påverkan på intern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jessica Kok; Alva Mattsson; Lina Rönnqvist; [2022]
  Nyckelord :Kommunikation; distansarbete; kommunikationsmedium; samarbete; kommunikationsstörningar;

  Sammanfattning : Forskningsfrågor: - Hur har en omställning till hybrid- och distansarbete påverkat en organisations interna kommunikation?  - Vilken påverkan har val av kommunikationsmedium på den interna kommunikationen under distansarbete?   Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur en övergång till hybrid- och distansarbete påverkar samarbete och intern kommunikation i organisationer. Syftet är också att belysa val av kommunikationsmedium, vilka hinder och störningar som kan uppstå samt vilka utmaningar som är förknippade med distansarbete. LÄS MER