Sökning: "medium voltage"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden medium voltage.

 1. 1. Simuleringsmodell för topplastsberäkning och visualisering av nettoeffektflöden i lågspänningsnät : Ett verktyg för ökad förståelse för framtidalastmönster.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Ludwig Hägglund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The increased integration of photovoltaic (PV) systems and the needfor charging stations for electric vehicles (EV) in distributiongrids have aggravated the visibility and awareness of electric powerproduction and consumption. Such unawareness can lead to inefficientinvestments in the electric grid. LÄS MER

 2. 2. Performance Evaluation of Modular Multilevel Converters for Photovoltaic Systems

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Arvind Balachandran; [2019]
  Nyckelord :Modular Multilevel Converters; Converters; Power Converters; Photovoltaics; Photovoltaic systems; Half-bridge MMC; MMC; Full bridge MMC; Full bridge modulation;

  Sammanfattning : Modular Multilevel Converters (MMCs), over recent years, have gained popularity in high-voltage(HV) and medium-voltage (MV) applications due to their high reliability. Also, with the rapid growth of solar photovoltaics (PV) and energy storage systems, there is a high demand for efficient and reliable power converter solutions. LÄS MER

 3. 3. An Analysis of Geospatial Factors in Medium Voltage Grid Distribution Network Routing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Chaitanya Tendolkar; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To provide electricity access to the population currently deprived of it, is one of the sustainable development goals. Although the number is decreasing and is below 1 billion people without access to electricity for the first time in the year 2017, there is still much to be done. LÄS MER

 4. 4. Reaktiv effekt i Dala Energis framtida mellanspänningsnät

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mark Welbourn; [2019]
  Nyckelord :Power grid; reactiv effect; Underground cable; Capacitor banks; shunt capacitance;

  Sammanfattning : Dala Energi has large-scale plans for grid development and wants to have a better understanding of their current reactive power levels along with a future prognosis based on their plans. Changes in line inductance, shunt capacitance, area and placement put Dala Energi on the path to higher charging currents and higher reactive power generation. LÄS MER

 5. 5. Kabeldiagnostik i mellanspänningsnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Patrik Våglöf; [2018]
  Nyckelord :Cable diagnostics; Medium voltage grid; Medium voltage cables; Kabeldiagnostik; Mellanspänningsnät; Mellanspänningskablar;

  Sammanfattning : Sundsvall elnät har länge jobbat med att vädersäkra sitt elnät genom att gräva ner sitt mellanspänningsnät och det finns i dagsläget inga riktlinjer för hur mellanspänningskablar skall inspekteras. Målet med denna rapport var att utveckla en metod för hur Sundsvall elnät skulle kunna bedöma skicket på sina mellanspänningskablar, utreda vilka referensvärden borde användas, samt utforma rekommendationer för hur mätningarna borde tolkas i förhållande till möjligheten att fortsätta att ha kablarna i drift. LÄS MER