Sökning: "medium-sized town"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden medium-sized town.

 1. 1. Finkänsliga förhandlingar : En studie om finkänsliga förhandlingar i det pedagogiska arbetet på gymnasienivå

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Mijatovic; Gevriye Katrina; [2019]
  Nyckelord :attention; participation; commitment; relationship; communication; pedagogy; delicate negotia-tions.; uppmärksamhet; delaktighet; engagemang; relationer; kommunikation; pedagogik; finkänsliga förhandlingar;

  Sammanfattning : Failure in teaching is common in Swedish school because there are teachers who do not know how to adapt the education according to the students prerequisites (Andersson & Sandgren, 2015). The purpose of the study is to investigate how high school teachers work on the difficulties of teaching through delicate negotiations. LÄS MER

 2. 2. Kroppens form och utseende: betydelsen för utövare på gym

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ida Kaipainen; Jakob Johansson; [2018]
  Nyckelord :Gym; Ideal body; Man and Women; Physical activity; Gym; Kroppsideal; Män och kvinnor; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna uppsats var att undersöka vilken betydelse kroppens form och utseende har för utövare på träningsanläggningar. Metod Metoden som har använts i denna studie är enkäter. Urvalet i denna studie har bestått av 51 individer som bor i en medelstor svensk stad, mellan 18–65 år, kvinnor och män som tränar på gym. LÄS MER

 3. 3. STADSINGENJÖREN Ett yrke speglat i S.E. Bengtsons liv och gärning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Simon Wærn; [2017-08-28]
  Nyckelord :City Engineer; Town planning; Conservation; Architecture; 1910s; Alingsås;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2017, 180 hpGrundnivå2017:9.... LÄS MER

 4. 4. Evaluation of an area in Sweden using Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Jessika Marklund; Sara Åhrberg; [2017]
  Nyckelord :Risk assessment; Crime prevention; Environmental design; Sweden;

  Sammanfattning : Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) is a crime preventive approach used for the physical environment to reduce criminal activity. CPTED consists of six principles: Territoriality, Surveillance, Target hardening, Image and Management/Maintenance, Access control and Activity support. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av det svenska språket hos nyanlända barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Olga Rolund; Kalliopi Manousaki; [2017]
  Nyckelord :multilingualism; newly arrived; children; preschool teachers; language development; flerspråkighet; nyanländ; barn; förskollärare; språkutveckling;

  Sammanfattning : Utveckling av det svenska språket hos nyanlända barn i förskolan är en empirisk studie om pedagogernas arbetssätt, metoder och strategier för att främja nyanlända barns språkutveckling samt betydelsen av modersmålet för språkutvecklingen. Sex kvalitativa intervjuer genomfördes med sex pedagoger verksamma vid fem förskolor i mångkulturella områden i en medelstor stad i Sverige. LÄS MER