Sökning: "medkänsla"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet medkänsla.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter inom rättspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats,

  Författare :Emmelie Arnoldsson; Elin Spalding; [2021-04-23]
  Nyckelord :Rättspsykiatri; Sjuksköterskor; Upplevelser; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: In forensic psychiatry, patients with serious mental disorder are cared for. Most of them are men and commonly they have committed violent or sexual crimes. Threats and violence occur. The nurse has a complex role by conducting good nursing, maintaining a high level of security and protecting society from recurrence of crime. LÄS MER

 2. 2. Att få palliativ vård i hemmet – en litteraturöversikt från patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Andersson; Emelie Kjellström; [2021]
  Nyckelord :Experience; Home; Literature review; Palliative care; Patient; Hem; Litteraturöversikt; Palliativ vård; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård tillämpas för patienter med en obotlig sjukdom med målet att främja livskvaliteten och lindra lidande. När beslutet tas att vården kommer till ett palliativt skede genomförs ett brytpunktssamtal där patienten och närstående medverkar. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter och strategier av att vårda patienter med annan språktillhörighet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Petersson; Nanna Brown; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; språkliga barriärer; transkulturell omvårdnad; tolk; delaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid årsskiftet 2019 var antalet utrikes födda i Sverige över två miljoner. Invandringens kraftiga tillväxt gör att patienter med annan språktillhörighet blir allt vanligare inom hälso- och sjukvård. LÄS MER

 4. 4. Hur kvinnor med endometrios upplever bemötande inom vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Anneli Djärv; Tanja Stanic Fatmi; [2021]
  Nyckelord :Encounter; Endometriosis; Communication; Healthcare; Knowledge; Women s experiences; Bemötande; Endometrios; Hälso- och sjukvård; Kommunikation; Kunskap; Kvinnors upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Endometriosis is a prolonged gynecological disease that causes a lot of pain during menstruation and affects many aspects of the person’s life. The disease occurs in approximately 10 percent of the fertile women worldwide, making it a public health problem. Despite that, it takes a long time to get the right diagnosis and treatment. LÄS MER

 5. 5. Compassion - från riskfaktor till friskfaktor? En tematisk analys av hur terapeuter som arbetar med compassionfokuserad terapi upplever sin metod

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Båfält; Amparo Ortega Rayo; [2021]
  Nyckelord :Compassionfokuserad terapi; CFT; CMT; medkänsla; självmedkänsla; tematisk analys; compassion fatigue; psykoterapeuter; self-compassion; thematic analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en fördjupad förståelse av hur terapeuter som arbetar med compassionfokuserad terapi (CFT) upplever sin arbetsmetod jämfört med sedvanlig KBT samt hur arbetet med CFT påverkar deras upplevelse av stress, både yrkesmässigt och privat. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta terapeuter som arbetar med CFT på olika sätt. LÄS MER