Sökning: "medlemsstater"

Visar resultat 1 - 5 av 342 uppsatser innehållade ordet medlemsstater.

 1. 1. Utstationering av arbetstagare - En utredning av det rättsliga minimiskyddet, problematik vid utstationering och svenska kollektivavtals hindrande verkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Ekdahl; [2020]
  Nyckelord :Utstationering; utstationerade arbetstagare; fri rörlighet för tjänster; utstationeringsdirektivet; ändringsdirektivet; kollektivavtal för utstationerade; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En fri rörlighet för tjänster inom EU innebär en fri rätt för arbetsgivare att tillhandahålla tjänster på lika villkor i alla medlemsstater. Rätten till tjänsters fria rörlighet har dock gett upphov till en rad olika problem när det kommer till området för utstationering av arbetstagare. LÄS MER

 2. 2. Mobilitetspaketet i Europaparlamentet: sammanhållning och splittring mellan medlemsstater och partigrupper

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Eklund; [2020]
  Nyckelord :European parliament; EU-15; EU-13; cohesion; European cooperation; mobility.; Europaparlamentet; Europeiskt samarbete;

  Sammanfattning : In April 2019 the European Parliament adopted its position on the so-called Mobility Package, a set of proposals for new rules for the transport sector within the European Union. Ever since the Mobility Package was first laid forward by the European Commission in 2017, it has been a contentious issue both within and outside of the European institutions and has often been framed as a conflict between “old” and “new” member states of the European Union. LÄS MER

 3. 3. Obligatorisk hållbarhetsredovisning och dess påverkan på skattebetalningsbeteendet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Annica Tiger; Lisa Uittenbogert; [2020]
  Nyckelord :CSR; hållbarhetsredovisning; EU-direktiv; skatt; skattebeteende; skatteundvikande;

  Sammanfattning : Titel: Obligatorisk hållbarhetsredovisning och dess påverkanpå skattebetalningsbeteendet Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur benägenheten att betala skatt harförändrats under perioden 2015-2018 på grund av införandet av EU-direktivet avseendeobligatorisk hållbarhetsredovisning. Metod: Studien har utgått från en deduktiv forskningsansats och en positivistiskforskningsfilosofi. LÄS MER

 4. 4. Insiderinformation− Särskilt om rekvisiten specifik natur och väsentlig inverkan på priset i artikel 7 i marknadsmissbruksförordningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefine Eklund; [2019-11-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Marknadsmissbruksförordningen (MAR) reglerar bland annat insiderhandel samt marknadsmissbruk. Emittenter i EU:s medlemsstater omfattas genom MAR bland annat av krav som medför en skyldighet att offentliggöra så kallad insiderinformation som direkt berör den emittenten. LÄS MER

 5. 5. Integration av romer – ett europeiskt ansvar? En kritisk diskursanalys av EU:s policys och strategier för integration av romer inom EU:s medlemsstater

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Sava; [2019-02-15]
  Nyckelord :Romer; EU; integration; representation; problem; medlemsstater; Roma; EU; integration; representation; problem; Member States;

  Sammanfattning : In 2011 the Commission presented a framework for National Roma Integration Strategies up to 2020 with the intention to encourage the Member States to integrate the Roma population. Since the Eastward expansion started in 2004 the population of Roma has grown from 2 million to 10–12 million. LÄS MER