Sökning: "medverkansansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet medverkansansvar.

 1. 1. Reklamidentifiering och medverkansansvar vid marknadsföring på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Cajsa Johansson; [2023]
  Nyckelord :Sociala medier; Reklamidentifiering; Medverkansansvar; Marknadsföring; EU-rätt; DSA; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : Internet usage and social media have exploded in recent years, which has brought about a change to advertising. Social media has become a place full of recommendations and inspiration, but also a workplace for influencers who promote various products and services. LÄS MER

 2. 2. Ett mord, tack! En uppsats om hur de straffrättsliga verktygen i 23 kap. 4 § BrB om gärningsmannaskap och medverkansansvar kan appliceras för straffrättsligt ansvar för beställare av mord i gängmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Palmquist Wilke; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; Gärningsmannaskap; Medverkan; Organiserad Brottslighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish criminal law system is structured so that those who meet the necessary conditions in a criminal provision are liable as perpetrators. But for a satisfactory system, it is required that other people involved also can be attributed criminal liability, which is solved through the responsibility for complicity. LÄS MER

 3. 3. Individual Criminal Responsibility for Corporate Leaders. A Comparison between International Criminal Law and Domestic Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Halfvarson; [2022]
  Nyckelord :Wirtschaftsvölkerstrafrecht; corporate criminal liability; corporate criminal responsibility; substantial contribution; individual criminal liability; international criminal law; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker den internationella straffrättens förväntningar på ansvarighållandet av företagsledare på individnivå. Vidare utreds huruvida nationell rätt, här svensk rätt i jämförelse med tysk, uppfyller de krav och förväntningar som den internationella straffrätten ställer på nationell reglering. LÄS MER

 4. 4. Underlåtenhet att anmäla eller avslöja pågående våldtäkt - En åskådares skyldighet att agera vid pågående våldtäkt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tom Jendbro; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; underlåtenhet; psykiskt främjande; medverkan; 23:6 BrB; 23:4 BrB; art. 6 EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sweden is, opposed to other European countries, missing a general regula-tion concerning citizens obligation to intervene against an ongoing criminal act. The Swedish equivalent to that regulation can be found in 23rd chapter 6th § BrB (Brottsbalken) regarding spectators’ failure to reveal or report on-going crime. LÄS MER

 5. 5. Oskyldighetspresumtionen som svar - En studie om oskyldighetspresumtionens rättsliga ställning i ljuset av Lindomeproblematiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ava Baghchesara; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; Oskyldighetspresumtionen; Lindomeproblematiken; Law and Political Science;

  Sammanfattning : ‘Lindomeproblematiken’ describes the notion where there are more than two perpetrators suspected of a crime, but the investigation cannot determine which of the two has committed the crime or whether they carried out the act together. In such cases, the defendants are acquitted when it cannot be ruled out that one of the suspects remained completely passive during the course of events. LÄS MER