Sökning: "medvetande"

Visar resultat 16 - 20 av 285 uppsatser innehållade ordet medvetande.

 1. 16. Kemilaborationen i förändring : Sex erfarna lärares syn på hur laborationer förändrats över tid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktikMittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Niklas Larsson; [2019]
  Nyckelord :Kemi; Laborationer; Förändring; Ramfaktorer; Fenomenografi;

  Sammanfattning : Denna forskningsrapport fokuserar på gymnasieskolans laborationer i kemi och hur dessa förändrats under de senaste 10-20 åren. Motivet till att studera detta är ambitionen att få ökad didaktisk förståelse för laborationen som viktigt inslag i kemiundervisningen. LÄS MER

 2. 17. Artificiell intelligens och rättssubjektsbegreppet inom upphovsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Samuel Karlsson; [2019]
  Nyckelord :AI; artificial intelligence; personhood; legal subject; subjectivity; subject; copyright; art created by AI; art; AI-created; AI-creation; AI-creations; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The use of artificial intelligence (AI) for achieving increasingly complex goals gives rise to several legal key questions. One of the questions that has seen a surge of importance due to recent developments of creative AI is the matter of copyright for works created by AI. LÄS MER

 3. 18. ”Det handlar också om att du lämnar en hel tankevärld”: En kvalitativ intervjustudie om utträdesprocessen ur Jehovas vittnen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Framgård; [2019]
  Nyckelord :Jehovas vittnen; utträdesorsaker; utträdesprocess; identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : För många är religion en trygghet som förknippas med tillhörighet och gemenskap. Det har funktionen av en moralisk kompass man kan ta hjälp av vid uppstått tvivel eller när man känner sig vilsen. LÄS MER

 4. 19. ''Vem är jag? Jag har upptäckt att jag inte tillhör!'' En diskursanalys av hur ungdomar och elever upplever och lever med mellanförskap i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :El Hissi Aladdin; Ali Yasmin; [2019]
  Nyckelord :Inbetweenness; Inbetweenship; Alienation; Reconciliation; Identity; Double consciousness; Identity formation; Vital questions; Mellanförskap; Innanförskap; Utanförskap; Identitet; Livsfrågor; Dubbelt medvetande;

  Sammanfattning : Betweenship, or inbetweenness, is a complex state of mind. Numerous stories about it are currently being shared and more are piling up by the minute. Inbetweenness exist in all social classes all over the world. LÄS MER

 5. 20. Faktorer som kan påverka röntgensjuksköterskans kommunikation med patienten. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Pia Allén Oltegen; Katarina Rosengren; [2019]
  Nyckelord :radiographer; communication; verbal interaction; meeting; patient care; patient; diagnostic radiography; radiological nursing; röntgensjuksköterska; kommunikation; verbal interaktion; möte; omvårdnad; patient; röntgendiagnostik; radiologisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har alla personer rätt till lika vård. För att kunna utföra sitt arbete krävs en god kommunikation mellan röntgensjuksköterskan och patienten. Kommunikation innefattar verbala- och icke verbala uttryck, som är ytterst essentiellt för arbete inom vården. LÄS MER