Sökning: "medvetandet"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet medvetandet.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med palliativ sedering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alimatou Deen; Nilofar Masoumi; [2019-08-02]
  Nyckelord :palliativ sedering; eutanasi; sjuksköterska; upplevelser; etik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ sedering (PS) är en intervention i palliativ vård till patienter med outhärdliga symtom vilka lyckas lindras med behandling som inte påverkar vakenhetsgraden. Med PS sederas patienten med intentionen att minska medvetandet så lite som möjligt, tills att patienten inte lider längre. LÄS MER

 2. 2. Att leva med epilepsi : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Maria Larsson; Ulrika Lennartsson; [2019]
  Nyckelord :Epilepsi; livsvärld; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett epileptiskt anfall är ett retningstillstånd i hjärnvävnaden som utlöses av en plötslig, okontrollerad elektrisk urladdning i hjärnans nervceller. Vid sjukdomen epilepsi innebär det att individen har tendens att få återkommande, oprovocerad ökad elektrisk aktivitet i hjärnvävnaden som därmed utlöser epileptiska anfall. LÄS MER

 3. 3. Halal slaughter in Sweden : a survey of its occurrence and methods applied

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Neele Doose; [2019]
  Nyckelord :halal; slaughter; Sweden;

  Sammanfattning : Halalslakt är en form av religiös slakt som utövas av muslimer enligt regelverket i Koranen. Traditionellt har halalslakt utförts utan bedövning men slakt utan bedövning är kontroversiell på grund av vissa välfärdsaspekter, nämligen stressande fixering, smärta vid snittläggning samt hur snabbt djuren förlorar medvetandet efter snittet har lagts. LÄS MER

 4. 4. Kan Binaural Beats påverka medvetandet och framkalla berusningseffekter? : Frekvensmönster och psykedeliska substanser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Bob Berg; [2019]
  Nyckelord :Binaural Beats; Digitala droger; DMT; Förändrat medvetandetillstånd; Hypnagoga;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att se ifall man med hjälp utav binaural beats kan känna av berusning i form av ett psykedeliskt rus liknande substansen DMT (N, NDimetyltryptamine). Med hjälp av en kvalitativ metod i form av ett lyssningstest, tillsammans med forskning som finns kring substansen så visar det övergripande resultatet på att det inte är riktig berusning som upplevs, utan försökspersonerna visar symptom på det förändrade medvetandetillståndet som upplevs mellan vaka och sömn, det som även kallas för hypnagoga. LÄS MER

 5. 5. Om fenomenell kunskap och Förmågehypotesen : Information eller förmåga – vad lär vi oss när vi får en ny upplevelse?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Daniel Bergqvist Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Medvetandefilosofi; fenomenell kunskap; Ability Hypothesis; fysikalism; dualism; egenskapsdualism; medvetandet;

  Sammanfattning : Fysikalism ifråga om vårt upplevande – fenomenella – medvetande; att det är helt och enbartfysiskt, står i kontrast till olika former av dualism, som säger att medvetandet inte helt låter sigreduceras till det fysiska.Frank Jackson har presenterat det så kallade kunskapsargumentet mot fysikalism. LÄS MER