Sökning: "medvetandet"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet medvetandet.

 1. 1. "Vi inhämtar aldrig information utan att på något sätt omvandla den" En tematisk studie av "Det sällsamma djuret från norr"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :David Fredriksson; [2021-09-28]
  Nyckelord :Lars Gustafsson; medvetandet; science fiction; artificiell intelligens; evolution; människan och icke-mänskliga djur; Pierre Teilhard de Chardin; Max Tegmark; fiktion och verklighet;

  Sammanfattning : This study examines how consciousness is presented in Lars Gustafsson's science fiction novel Det sällsamma djuret från norr. My reading concentrates not only biological consciousness but also artificially and how these are presented in relation to each other. LÄS MER

 2. 2. Alexa, vad sa jag precis? : En studie av svenskars attityder om konfidentialitet kontra tillgänglighet hos smarta högtalare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Henrik Petersen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien utforskar medvetandet hos svenskar gällande smarta högtalare och den information om användarna den hanterar. För att kunna ge svar på frågeställningen om hur medveten användaren är, skickades en kvantitativ enkät med frågor ut, där deltagare kunde betygsätta sin egen medvetenhet om produkten och dess säkerhet, men även hur de agerar runt och med sin/andras smarta högtalare. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som möjliggör säkerhetsmedvetenhet inom smarta hem

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Felix Holmertz; Marcus Backlund; [2021]
  Nyckelord :internet of things; smarta hem; säkerhetsmedvetenhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska användares uppfattningar och åsikter kring säkerhetsmedvetenhet av IoT-artefakter. För att möjliggöra studien har förarbetet varit en viktig del. Förarbetet har skett genom att djupdyka inom ämnet IoT och säkerhet i olika vetenskapliga databaser. LÄS MER

 4. 4. Gemenskap online : Streaming ur ett sociologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Beatrice Brodin; [2021]
  Nyckelord :Gemenskap; Interaktionsritualer; Streaming Twitch ;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks gemenskap online, närmare bestämt studeras den socialainteraktion som sker via streaming på webbplatsen Twitch och gemenskapen den genererar. Syftet är att ur ett sociologiskt perspektiv undersöka till vilken grad och på vilket sätt gemenskapen skapas i frånvaron av fysiska möten. LÄS MER

 5. 5. En vädjan om att dö : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av att möta en dödsönskan från patienter i livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Nejla Radoncic; Theocharis Georgiadis; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; upplevelser; vilja att dö; möte; livets slutskede; lidande; samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: En vädjan om att dö kan sjuksköterskan stöta på i olika vårdsammanhang. Stora krav ställs på sjuksköterskan att möta detta svåra samtal om denna viljan för döden. Dödshjälpsbegreppet innefattar aktiv eutanasi, passiv eutanasi och läkarassisterad dödshjälp. LÄS MER