Sökning: "meeting places integration residential segregation public space"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden meeting places integration residential segregation public space.

 1. 1. Mötesplatser som verktyg för integration : en fallstudie gällande möten inom området Fisksätra-Saltsjöbaden

  Magister-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Tove Mark; [2015]
  Nyckelord :meeting places integration residential segregation public space; mötesplats integration bostadssegregation fysisk miljö;

  Sammanfattning : Bostadssegregationen i Sverige har vuxit sig mer intensiv över åren och därmed hamnat högt upp på den politiska agendan. Många bostadsområden har idag en homogen social sammansättning i fråga socioekonomi, etnicitet och demografi. LÄS MER

 2. 2. Husbyparken : världens mötesplats : space och place syntax-analyser som instrument för utveckling av förortens urbana struktur

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ida Mangsbo; [2009]
  Nyckelord :Space syntax; Place Syntax; Miljonprogram; Förort; Integration; Segregation; Synfält; Observationer; Husby; Järvafältet; Axial; Stadsstruktur; Enklav; Vistelse; Avskild; Orienterbarhet; Trygghet;

  Sammanfattning : This paper constitutes graduate work at the Depart-ment of Urban and Rural Development at the Swedish University of Agricultural Sciences. In this paper the urban structure of the million program suburb Husby in Stockholm is examined and what effect this structure has on social life in the area. LÄS MER