Sökning: "mekanisk belastning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden mekanisk belastning.

 1. 1. Gas turbine health assessment during startup and run down using a transient model

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Aron Malmberg; [2018]
  Nyckelord :gasturbin; prognostisering; diagnostik; transient drift; dynamik; modellering; Dymola; SGT-800; kraftgenerering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att drift av gasturbiner inte ska vara allt för dyrt läggs det mycket energi på smarta lösningar när det kommer till övervakning av gasturbiner. Syftet är att undvika oplanerade stopp genom att kunna ta välinformerade beslut för att kunna genomföra förebyggande underhåll på maskiner. LÄS MER

 2. 2. Hur träning påverkar uppkomsten av osteoartrit hos hästen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Leclercq; [2018]
  Nyckelord :osteoartrit; häst; träning;

  Sammanfattning : Osteoartrit är hos hästen en vanlig sjukdom som kan utlösas av flera orsaker, och drabba såväl gamla som unga individer. Sjukdomen kännetecknas bland annat av ett onormalt högt vatteninnehåll i ledbrosket, och nedbrytning av makromolekyler såsom proteoglykaner och kollagen. LÄS MER

 3. 3. Effekten av träning på ledbroskets sammansättning av makromolekyler hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maja Ernback; [2017]
  Nyckelord :häst; ledbrosk; träning;

  Sammanfattning : Osteoartrit är en vanlig orsak till hälta hos atletiska hästar och visar sig som broskdegeneration tillsammans med subchondrala förändringar och inflammation. Träning kan vara en bidragande orsak då mekanisk belastning av för hög intensitet orsakar mikrotrauman och försvagning av det kollagena nätverket. LÄS MER

 4. 4. Hur interagerar travhästens hov med olika banunderlag?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Isabelle Fredricson; [2017]
  Nyckelord :hov; banunderlag; trav; biomekanik; hästar; hoof-ground interaction; track surfaces; trot; biomechanics; horses;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Underlagets egenskaper och preparering påverkar hästens prestation och hållbarhet. En allmän uppfattning är att travhästarna presterar sämre på fibersandsunderlag än en traditionell travbana med sand, men tidigare studier har indikerat olika resultat. LÄS MER

 5. 5. Behandling med stamceller vid osteoartrit hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Amanda Eklund; [2016]
  Nyckelord :osteoartrit; ledsjukdom; stamceller; cellterapi; häst; osteoarthritis; joint disease; stem cells; cell therapy; horse;

  Sammanfattning : Synovialleden är uppbyggd av hyalint brosk, subkondralt ben, ledkapsel med ledvätska samt senor och ligament. Hästens leder utsätts för stora påfrestningar vid arbete och det krävs att alla vävnaderna i leden samarbetar för att upprätthålla ledens funktion. Ledens uppgift är att fördela belastningen över hela ledens yta vid rörelse. LÄS MER