Sökning: "mekanisk försäljning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden mekanisk försäljning.

 1. 1. Mekanisk strategi på den nordiska aktiemarknaden : En kvantitativ studie där kombinationer av värdeaktier och momentum utreds

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johan Anundsson; Anna Nordqvist; [2018]
  Nyckelord :EBIT; EV; Sales; Momentum; Värde; Mekanisk; Strategi; Anomali; Alfa; Värdeaktie; värdepremie;

  Sammanfattning : Debatten kring huruvida det är möjligt att överavkasta aktiemarknaden över tid har existerat i många år. Forskare som Eugene Fama (1965) konkluderar att aktiemarknader i allmänhet är effektiva och menar att högre avkastning inte kan genereras utan ökat risktagande. LÄS MER

 2. 2. Från spill till produkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Hellström; Fanny Ronsten; [2015]
  Nyckelord :Polyamid 6; Lycra®; blandmaterial; kemikalieinnehållets relevans; mekanisk återvinning; formsprutning;

  Sammanfattning : Idag läggs tygspill1 på skyhöga deponiberg eller går till förbränning runt om i världen. Det här beteendet behöver en förändring och det fort. Resurserna till att framställa jungfruliga2 tyger av olja börjar sina och trots det är det billigare att köpa jungfruligt material än återvunnet. LÄS MER

 3. 3. Nya ekologiskt hållbara material tillämpade på IKEAs madrasser

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Bernhard Lovén; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att som ett större företag profilera sig som miljövänligt är idag i princip ett krav snarare än ettmål. I takt med att antalet människor och dess konsumtionsvanor i stadig tak ökar, ökar samtidigtkraven på att faktiskt bidra till ett fungerande och socialt-, ekonomiskt och ekologiskt hållbartsamhälle. LÄS MER