Sökning: "mekanisk konstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden mekanisk konstruktion.

 1. 1. Konstruktion av dämpningsmekanism för att förhindra återtändning av ljusbåge i vakuumbrytare för högspänningsnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Erik Walfridsson; Johannes Fröst; [2019]
  Nyckelord :Vakuumbrytare; Högspänning; Återtändning; Dynamiskt system; Mekanisk dämpning; Fjäderkonstant; Dielektrisk styrka; Elektrisk fältstyrka; Matlab; GNU Octave; Matematisk modell;

  Sammanfattning : Vakuumbrytare som utsätts för höga kortslutningsströmmar (kA) kan förstöras om den rörliga kontaktdelen i brytaren studsar tillbaka för långt efter att den har nått sitt ändläge. Detta p.g.a. LÄS MER

 2. 2. Mekanisk arm för att assistera vid lindning på trumma

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Ingmarsson; [2019]
  Nyckelord :Mekanisk konstruktion; voestalpine; rörligt montage;

  Sammanfattning : I ett processteg på Voestalpine Precision Strip AB:s fabrik finns ett behov att styra två stålband till rätt position på en roterande trumma. Då det är av högsta vikt för efterföljande processteg att positioneringen blir exakt sker idag denna pålindning med handpåläggning från en av maskinoperatörerna. LÄS MER

 3. 3. Konstruktion av broms till motståndsvagn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mohammad Bagir; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Baltic fitness, which is the project owner, is a company that invests in Swedish-made training equipment. This work has been about constructing a resistance brake for a weight-bearing resistance sled, consisting of a chassis on wheels and four handles. LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av tiltbänk för Clear River Racing : En mekanisk anordning driven av elvinsch

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Lundin; [2019]
  Nyckelord :konstruktion; tiltbänk;

  Sammanfattning : Clear River Racing på Karlstads universitet har varit i behov av en demonterbar tiltbänk i syfte att kunna utföra ”tilttestet” på deras racerbil. Tilttestet är ett av flera event som racerbilarna testas på i de årliga tävlingarna som anordnas av Formula Student. LÄS MER

 5. 5. Rim-Jet - A Mechanical Design for a Shaft-less Propulsor

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Pablo Sanchez Santiago; [2019]
  Nyckelord :Conceptual design; debris; propulsor; rescue operations; verify; Driftsäkerhet; framdrivning; propulsor; räddningsbåt; Sjöräddning;

  Sammanfattning : During sea rescue operations it is common for the rescue vessels to operate in water with high number of debris that can get stuck in the propulsor. In particular plastic ropes that can get tangled around the shaft and melt causing a complete stop or damage the motor. LÄS MER