Sökning: "mekatronik"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet mekatronik.

 1. 1. Bärbar sensorhandske med force feedback för manövrering av en humanoid robothand - : Implementering med monterade sensorer och motorer för styrning och känsel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Sebastian Ekström; [2019]
  Nyckelord :Electrical Engineering; Programming; Mechanics; Mechatronics; Robotics; Arduino; Adafruit; I2C; C ; Sensors; Servomotors; Circuit Creation; Force feedback; Elektroteknik; Programmering; Mekanik; Mekatronik; Robotik; Arduino; Adafruit; I2C; C ; Sensorer; Servomotorer; Kretskoppling; Kraftåterkoppling;

  Sammanfattning : The goal of this thesis was to create a sensors glove with force feedback feeling when operating a humanoid robot hand. The development covered multiple areas such as mechanics, electronics and programming. The final product gave the user control over three fingers of a humanoid robotic hand. LÄS MER

 2. 2. Modelling and Measurement of Industrial Manipulators for High-Precision Contact Applications

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :Arian Hosseini; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study was conducted with the objective of predicting the accuracy of robotic manipulator models in contact applications. A number of computational robot models, including lumped-parameters models and flexible-body elastic models were used and refined to evaluate the behavior of a manipulator under static, quasi-static and dynamic loading conditions. LÄS MER

 3. 3. Verifiering av accelerometer mätning i 16-bitars mikrokontroller

  Master-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :ANTON FORSS; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett examensarbete vid institutionen för mekatronik vid KTH. I arbetet jämförs två metoder för utveckling och verifiering av en algoritm för accelerationsanalys i en mikrokontroller (sedarmera förkortat µC). En µC av typ MSP430G2553 används som målsystem. LÄS MER

 4. 4. Design Trade-offs in Optimisation Based Trajectory Planning for Autonomous Racing

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Stefan Ionescu; Kaj Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The autonomous vehicle industry is fast developing with many companies vying to release the first fully autonomous passenger vehicle. However, the advancement of the field also drives forward related areas such as autonomous racing. LÄS MER

 5. 5. Evaluating rain removal image processing solutions for fast and accurate object detection

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Tugay Köylüoglu; Lukas Hennicks; [2019]
  Nyckelord :object detection; failure modes; autonomous vehicles; objektigenkänning; felmodell; autonoma fordon;

  Sammanfattning : Autonomous vehicles are an important topic in modern day research, both for the private and public sector. One of the reasons why self-driving cars have not yet reached consumer market is because of levels of uncertainty. This is often tackled with multiple sensors of different kinds which helps gaining robust- ness in the vehicle’s system. LÄS MER