Sökning: "melanie"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet melanie.

 1. 1. Flerspråkighet i klassrummet : Transspråkande och lärarens förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ida Nilsson; Melanie Daa; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkighet; lärarens förhållningssätt; skola; transspråkande;

  Sammanfattning : Att vara flerspråkig idag är inget ovanligt. Vissa elever i den svenska skolan är födda i Sver ige och har svenska som sitt starkaste språk, medan föräldrarna pratar andra språk och därför har även eleverna goda kunskaper inom ett eller flera språk till. LÄS MER

 2. 2. An usability evaluation of TRIO’s e- learning modules enhancing the communication between cancer patients, clinicians and carers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Melanie Bonnaudet; [2020]
  Nyckelord :Usability; user experience; think- alouds; heuristic evaluation; e- learning; medical teaching.;

  Sammanfattning : The involvement of carers in oncology is important for the health of people diagnosed with cancer as well as carers themselves. To improve their involvement, three groups; patients, their carers, and  clinicians should maintain good communication. The e-learning interface, eTRIO, has a learning module for each of these three groups. LÄS MER

 3. 3. Living Tiny : An exploratory study of the Swedish tiny house movement

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Melanie Olsson; [2020]
  Nyckelord :tiny house; housing; alternative housing; downsizing; compact living;

  Sammanfattning : As cities face widespread housing shortages, as well as a large need for reducing the average ecological footprint, two of the biggest challenges for the housing sector today concerns affordability and environmental impact. The tiny house movement is a growing movement that is meeting these challenges head-on - but as of now, the topic has been largely overlooked in academia. LÄS MER

 4. 4. The Influence of Investors on Stress – a Blessing or a Curse for New Venture Teams? A Qualitative Study of Private Equity Investors’ Influence on Stress Experienced in New Venture Teams

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Melanie Panorea Kontonikolaou; Maximilian Terstappen; [2020]
  Nyckelord :new venture teams; entrepreneurial stress; stressor; coping; entrepreneurial finance; private equity investors; leadership; Business and Economics;

  Sammanfattning : Entrepreneurs often face high levels of stress (Boyd & Gumpert, 1983; Shepherd, Marchisio, Morrish, Deacon & Miles, 2010) and stress has been found to affect a team’s performance (Driskell, Salas & Johnston, 1999). At the same time, private equity investors are a common source to gain external funding, while being known for their value-added roles as well as potential risks (De Clercq, Vance, Lehtonen & Sapienza, 2006; Politis, 2016). LÄS MER

 5. 5. Social Aspects of Sustainability and Resilience in Small Town Planning : Structural Planning in Pförring, Germany

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Melanie Friedrich; [2020]
  Nyckelord :sustainability; resilience; structural planning; strategic planning; periphery;

  Sammanfattning : In a seemingly endlessly urbanizing world, the planning field must not forget our cities’ hinterlands and rural regions. Demographic shifts, dying centers, lack of amenities and insufficient mobility options are just a few of the struggles the periphery is facing. LÄS MER