Sökning: "meleis transitionsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden meleis transitionsteori.

 1. 1. Närståendes upplevelse av att vårda anhöriga i hemmet vid palliativt skede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Phyllis Mbuthia; Shewa Kebede; [2019]
  Nyckelord :Experiences; Family members; Home care; Next-of-kin; Palliative care; Anhörig; Närstående; Palliativ vård; Upplevelser; Vård i hemmet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nuförtiden har det blivit mer vanligt att patienter som lider av obotliga sjukdomar vill vårdas och dö i hemmet vid palliativt skede. Trots insatser från hälso- och sjukvården spelar närstående ofta en avgörande roll i vården. Närstående tar ofta på sig rollen som vårdare för att uppfylla den sjukes önskan. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors erfarenheter av att förlora ett bröst till följd av bröstcancer : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emmy Björkander; Sarah-Lee Claesson; [2018]
  Nyckelord :Bröstcancer; erfarenheter; kvinnor; mastektomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland kvinnor i Sverige. Mastektomi är en frekvent förekommande behandling vid bröstcancer där hela bröstvävnaden elimineras. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskor i beroendevården och deras erfarenheter av att möta anhöriga när deras närstående räknas som vuxen och byter vårdform

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Eva Clasing; [2016]
  Nyckelord :Alcohol use disorder; Life situation; Mental illness; Psychiatric nursing; Relatives; Substance use disorder; Transition; Young adult; Alkoholberoende; Anhörig; Drogberoende; Livssituation; Psykiatrisk sjuksköterska; Psykisk ohälsa; Transition; Ung vuxen;

  Sammanfattning : Background: When a person has a pattern of psychoactive substance and/or alcohol use that is causing damage to health family members are affected. The quality of life of parents, siblings, children, partners and other relatives may be severely impaired. LÄS MER

 4. 4. Från kurativt till palliativt vårdande : Patientens upplevelse av transitionen

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Horn Hanna; Johansson Camilla; [2016]
  Nyckelord :Palliative care; Curative; patients´ experiences; Lived experience; Transition; End of life; Palliativ vård; Kurativ; Patientens upplevelse; Levd upplevelse; Transition; Livets slut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då en patient får en diagnos eller sjukdom kan vården vara inriktad på kuration eller palliation. Vård med kurativ inriktning syftar till att bota sjukdom medan palliativ vård syftar till att lindra genom stödjande åtgärder. Att genomgå en transition är något som påverkar människans alla dimensioner. LÄS MER

 5. 5. När vården ändrar riktning : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse av att vårda i transitionen från kurativ till palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Collin Klara; Joakim Dahlström; [2016]
  Nyckelord :Palliative care; Curative; Nurses experience; Transition; End of life; Acute settings; Nursing; Palliativ vård; Kurativ; Sjuksköterskans upplevelse; Transition; Livets slut; Sjukhus; Vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en patient får en diagnos eller sjukdom kan vården vara inriktad på kurativ eller palliativ vård eller både och. Vård med kurativ inriktning syftar till att bota sjukdom medan palliativ vård syftar till att lindra den. LÄS MER