Sökning: "melior"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet melior.

 1. 1. Ambulanssjuksköterskans prehospitala omvårdnad av patienter med bröstsmärta : Retrospektiv journalgranskning med fokus på genus och följsamhet till behandlingsriktlinjer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Dahlstrand Edvardsson; Karin Rhedin; [2018]
  Nyckelord :bröstsmärta; ambulanssjuksköterska; prehospital; bedömning; behandlingsriktlinjer; hjärtinfarkt; EKG; behandling; genus;

  Sammanfattning : Ambulansbaserad vård utgör idag en kvalificerad vårdresurs med högutbildad personal som utför medicinska bedömningar och behandling utanför sjukhus. Ambulanssjuksköterskan arbetar utifrån behandlingsriktlinjer och bedömningsinstrument. LÄS MER

 2. 2. Användbara journalsystem - Skillnader mellan ambitionen i Nationell eHälsa och läkares reella upplevelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Louise Heed; Ebba Andersson; [2018]
  Nyckelord :journalsystem; användare; användarkrav; användbarhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med avstamp i de faktorer som i strategin för Nationell eHälsa påstås ha stor påverkan på användbarhet undersöker studien vilka användarkrav en användargrupp ställer på elektroniska journalsystem. Den teoretiska utgångspunkten är att användbarhet endast kan mätas i en specifik verksamhet; användbarhet är inte generaliserbart. LÄS MER

 3. 3. Användandet av journalsystemet Melior inom sjukvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Sofia Gustafsson; Jasmin Houshmand; Didem Kilicasan; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Under 1990-talet infördes digitala journalsystem i Sverige. Det var ett nytt steg inom vården då man ville gå från pappersjournaler till digitaliserade journaler. Syftet med att digitalisera journalsystemet i Sverige var för att underlätta vården. LÄS MER

 4. 4. Användbarhet kring patientjournalsystemet Melior : Uppfattningar från användare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anton Persson; [2017]
  Nyckelord :Medical record; Melior; Usability; Healthcare; Journalsystem; Melior; Användbarhet; Hälso- och sjukvården;

  Sammanfattning : Elektroniska journalsystem är verktyg och beslutssystem för att hantera patientinformation isamband med vård och behandling inom vården. Ämnet som studien berör är användbarhet kringjournalsystemet Melior. LÄS MER

 5. 5. Användbarhet i ett enhetligt informationssystem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Joacim Gerdbo; Victor Lindgren; [2016]
  Nyckelord :Informationssystem; Enhetlig; Beställares påverkan; Region Skåne; Melior; PMO; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Användbarhet i system är idag en stor faktor för om ett utvecklingsprojekt får ett lyckat utfall eller inte. Likväl går det att konstatera att implementering av ett enhetligt system inom en verksamhet kräver förändring av arbetsprocesser vilken kan få en naturlig påverkan på systemets användbarhet. LÄS MER