Sökning: "melker epstein"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden melker epstein.

 1. 1. Matematiska samtal på Youtube : Olika matematikdiskurser i Youtubevideor och deraskommentarsfält

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Melker Epstein; [2018]
  Nyckelord :comments sections; consensual domains; equation solving; internet; mathematics discourses; Youtube; ekvationslösning; kommentarsfält; internet; matematikdiskurser; samförståndsdomäner; Youtube;

  Sammanfattning : Allt fler människor använder sig av Youtube och andra öppna internetmiljöer för att lära sig matematik. Enligt tidigare studier finns det en stor spridning när det gäller bostadsort och ålder bland deltagarna i dessa miljöer. LÄS MER

 2. 2. Powers and Products of Monomial Ideals

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Algebra och geometri

  Författare :Melker Epstein; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER