Sökning: "mellanförskap"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet mellanförskap.

 1. 1. Kulturkrockar i skolan : En fallstudie av integrering i det svenska skolsystemet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Billal Boudali Ouchfoun; [2021]
  Nyckelord :Integration; utanförskap; kulturkrockar; skola; förskola;

  Sammanfattning : Some children grow up between two different cultures and in some cases different religious values ​​/ beliefs, how does it affect their everyday life both inside and outside school environments. Previous research shows that children may experience exclusion or a feeling of being in-between due to cultures and religious differences. LÄS MER

 2. 2. ... det var aldrig så att de antog att det var min mamma. : internationellt adopterades erfarenheter kring utanförskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Renlund; Jenny Lindgren Andersson; [2020]
  Nyckelord :Internationell adoption; adoption; utanförskap; stöd; mellanförskap; stigma; stämplingsteorin; symbolisk interaktionism; spegeljaget; kulturell identitet;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att studera en grupp adopterades egna erfarenheter av utanförskap samt att studera deras erfarenhet av stöd i detta utanförskap. Empirin utgörs av kvalitativa intervjuer från sex personer som är internationellt adopterade från Colombia som alla vuxit upp i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Gemenskap i utanförskap : En studie i svenska förorters innanförskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hugo Karlsson Million; [2020]
  Nyckelord :Gemenskap; utanförskap; förorter; innanförskap; mellanförskap; identitet; kreolisering; tredje rum; tredje kultur; lokalism; civilsamhälle; välfärd; Sverige;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur utanförskap och gemenskap kommer till och utvecklas i utsatta svenska områden. Då klyftorna mellan innerstad och förort växer allt större och synen på specifika förorter förändrats, är det väsentligt att undersöka varför detta är fallet och vad det har för konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Vem är jag? : En kvalitativ intervjustudie med transnationellt adopterade kvinnor om hur de upplever sin självbild och vad som kan ha påverkat den

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Petra Wibble; [2020]
  Nyckelord :Adopted; Intermediate; Identity; Self-esteem.; Adopterade; Mellanförskap; Identitet; Självkänsla;

  Sammanfattning : During the late 1960s and early 1970s, Sweden was a major recipient of children adopted from abroad. Many of these children originate in countries in Asia and South America and have now grown up and are in their 50s. LÄS MER

 5. 5. Mellanförskap : - Striden med att befinna sig inom två kulturer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sabrin Fulaifil; Munjy Shahed; [2020]
  Nyckelord :Etnicitet; identitetsskapande; kultur; kön; mellanförskap; social bakgrund; traditioner; integration; utanförskap; religion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER