Sökning: "mellanförskap"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet mellanförskap.

 1. 1. "Det är liksom något som skaver..." : En etnologisk studie av erfarenheter och upplevelser av ett mellanförskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Joanna Muleba; [2018]
  Nyckelord :mellanförskap; identitet; etnicitet; postkolonial teori; positionering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Var kommer du ifrån? Egentligen.” : En postkolonial feministisk litteraturanalys om mellanförskap och identitet i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Viyan Yousef; [2018]
  Nyckelord :Literary studies; multicultural education; postcolonial feministic theory; postcolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; in-betweenship; identity; belonging; Litteraturvetenskap; mångkulturell undervisning; postkolonial feministisk teori; postkolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; mellanförskap; identitet; tillhörighet;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras 16 kvinnors självframställningar i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv där mellanförskap och identitet är centrala teman. Syftet med analysen är att finna hur den besvarade alternativt obesvarade kärleken till Sverige blir synliga i författarnas texter och hur det har påverkat dem. LÄS MER

 3. 3. Mellanförskap, en styrka eller svaghet? - En studie om iraniers integrering i det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Rebecca Persson; [2018]
  Nyckelord :socialantropologi; integration; identitet; mellanförskap; språk; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar att analysera hur iranier, som växt upp i Sverige, ser på sin egen nationella, etniska och kulturella identitet. Det kommer också att diskuteras huruvida de ser en dubbel kulturtillhörighet som en tillgång eller en nackdel. LÄS MER

 4. 4. Roots and Routes

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Rudy Lorentz; [2018]
  Nyckelord :race; gender; sexuality; non binary; racism; migration; family; intergenerational; history; black history; homophobia; belonging; identity; politics; mellanrum; mellanförskap;

  Sammanfattning : The project Roots and Routes is an intergenerational narrative connecting three locations: London, Mandeville and Stockholm, focusing primarily on the histories of women and non-binary people. It looks at what affect it has on our sense of cultural identity to grow up in the diaspora, disconnected from the country of our parents or grandparents. LÄS MER

 5. 5. ”Det spelar ingen roll hur jag ser mig för ingen annan ser mig som svensk” : Om identitetsskapande hos blandade personer med latinamerikansk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Amanda Chavarría Persson; [2017]
  Nyckelord :mixed race; biracial; latinx; latina; Latin American; critical race studies; critical mixed race studies; race; latina feminist phenomenology; blandad; mellanförskap; svenskhet; latinamerikansk feministisk fenomenologi;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore how identity takes shape within mixed race persons whom have Latin American background, in today’s Sweden, based on four individual in-depth interviews. The central characters in this paper were found through a convenience sample within my circle of acquaintances, due to the limited framework of this thesis. LÄS MER