Sökning: "mellangruppsdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet mellangruppsdesign.

 1. 1. Effect of Developed Story on Mobile Gamers' Motivation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jonas Ring; Maria Berglund; [2018]
  Nyckelord :mobile games; mobile puzzle games; immersion; story; motivation; mobilspel; mobila pusselspel; inlevelse; berättelse; motivation;

  Sammanfattning : Only a decade ago, research was limited regarding enjoyment and player motivation in digital games. The aim of this study was to investigate the effect of a developed story in a mobilepuzzle game. LÄS MER

 2. 2. Simulatorbaserad träning av Eco-driving

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Viktor Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Eco-driving; simulator; education; transfer; fidelity; Eco-driving; simulator; utbildning; överföring; fidelitet;

  Sammanfattning : Användandet av simulatorer i utbildningar ökar mer och mer. Simulatorer har använts inom pilotutbildningar och inom medicinsk utbildning länge och det finns mycket forskning som stödjer deras effektivitet. Nu har simulatorerna blivit mer tillgängliga i och med den tekniska utvecklingen och har börjat användas för förarutbildningar. LÄS MER

 3. 3. Att växa upp i en digital värld : En experimentell studie av hur co-viewing påverkar deklarativt minne hos tvååriga barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Louise Hedendahl; Elida Ottmer; [2018]
  Nyckelord :transfer deficit effect; scaffolding; co-viewing; deklarativt minne; fördröjd imitation; digitala medier; generell utveckling; språklig förmåga; lärande; verbala ledtrådar; tvååringar;

  Sammanfattning : De senaste åren har små barns användning av digitala medier ökat och det finns idag en uppsjö av medieinnehåll riktat till denna målgrupp. Forskning visar dock att små barn har svårt att generalisera lärande från skärmar till verkligheten. LÄS MER

 4. 4. Framtidens lärande En studie av formellt lärande i klassrumssituation kontra mobilt lärande och dess potentiella användningsområden

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :FRED HANDBERG; VICTOR SVALEKLINT; [2017-09-29]
  Nyckelord :Formellt lärande; Informellt lärande; Mobilt lärande; Minne; Inspelad föreläsning; Formal learning; Informal learning; Mobile learning; Memory; Recorded lecture;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate whether there was a difference inmemory recall at a live lecture versus a recorded one. This was studied by simulating atraditional lecture versus mobile learning in formal education. The method used was abetween-groups design performed on 60 high school students at Hulebäcksgymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Användarvänligt beslutsstöd för mer tidseffektiv prehospital sjukvårdsledning : Patientbefrämjande förbättringsarbete inom ambulanssjukvården i Sverige

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Yngve Hjorth; [2017]
  Nyckelord :Förbättringsarbete; Ambulans; Katastrofmedicin; Prehospital sjukvårdsledning; Utbildning; Beslutsstöd; Intervention; Mixed metod.;

  Sammanfattning : Insatstiden vid prehospital sjukvårdsledning mellan 2010–2016 visar på att tid mellan händelsens inträffande och första avtransporterade patient på olycksplats, är för lång i jämförelse med rekommendationer inom traumaforskning. Författaren identifierade flera orsaker. LÄS MER