Sökning: "mellanhänder"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet mellanhänder.

 1. 1. SPOTIFY – EN VÄRLD AV LÖFTEN : En kritisk analys av spotifys förmedling av artisters identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Dolores Huremovic; [2021]
  Nyckelord :Spotify; streaming; retorik; plattformisering;

  Sammanfattning : 2018 lanserade musikstreamingtjänsten Spotify den egna plattformen Spotify for artists som riktar sig till artister och möjliggör självständig distribution av musik till plattformen. Där kan artister ladda upp musik utan mellanhänder som skivbolag. LÄS MER

 2. 2. Combating money laundering with machine learning : A study on different supervised-learning algorithms and their applicability at Swedish cryptocurrency exchanges

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Eric Pettersson Ruiz; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; supervised-learning; money laundering; Swedish cryptocurrency exchanges; Maskininlärning; supervised-learning; penningtvätt; svenska kryptovalutaväxlare;

  Sammanfattning : In 2018, Europol (2018) estimated that more than $22 billion dollars were laundered in Europe by using cryptocurrencies. The Financial Action Task Force explains that moneylaunderers may exchange their illicitly gained fiat-money for crypto, launder that crypto by distributing the funds to multiple accounts and then re-exchange the crypto back to fiat-currency. LÄS MER

 3. 3. Att motverka mutbrott : Riskanalys och riskhantering ur ett företags perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Helin; [2021]
  Nyckelord :Mutbrott;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva rådande rättsläge inom svensk mutbrottslagstiftning, angränsande lagstiftning och vilka sanktionsrisker som föreligger för företag om medarbetare begår mutbrott, samt att utreda vilka åtgärder företag kan vidta för att minska risken för att mutbrott begås. En kombination av rättsdogmatisk metod samt litteraturstudie har tillämpats. LÄS MER

 4. 4. Digital Services Act : En analys av EU:s förslag till ett uppdaterat ansvar för mellanhänder på internet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Lennartsson; [2021]
  Nyckelord :Digital Services Act; Rättsinformatik; Yttrandefrihet; Plattformsansvar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Energieffektivisering av Brf. Mörbylund : Förbättringsåtgärder i ett FTX- system

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Cyrus Ourak Pour; [2020]
  Nyckelord :Effektivisering; Fläkt; FTX-System; Tryck; Flöde; Luftbehandlingsaggregat;

  Sammanfattning : Utifrån ett effektiviseringsperspektiv beror en byggnads inomhusklimat på flera enskilda system som tillsammans tillför och balanserar erforderligt energibehov till byggnaden, och samtidigt har de växelverkan med varandra. Systemen är uppvärmningssystem, kylsystem, ventilationssystem, samt styr-och reglersystem som spelar roll av hjärna för de andra. LÄS MER