Sökning: "mellanhänder"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet mellanhänder.

 1. 1. Bitcoin och borgenärerna - En kryptovaluta i konflikt med konkursinstitutet?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Stina Karinsdotter; [2018-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 2008 lanserades Bitcoin, den första blockkedjan. Ett decennium senare var Bitcoin hetare än någonsin och värdeökningskurvan under hösten 2017 var brantare än för något annat egendomsslag i historien. Men det är inte bara den fluktuerande kursen som gör Bitcoin till en vilde.Kärnan i Bitcoin är inte tekniken utan ideologin. LÄS MER

 2. 2. Influencer Marknadsföring – Om samarbetet mellan företag, mellanhand och influencer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Elin Fossum; Hanna Lindhe; [2018]
  Nyckelord :Influencer; Marknadsföring; Influencer marknadsföring; Mun-till-mun marknadsföring; Sociala medier; Mellanhänder; Nätverk; Följare; Subliminal perception; Subliminal marknadsföring.;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie har genomförts där studenterna har arbetat enligt baklängesmetoden med en induktiv ansats. Studenterna genomförde fem stycken semistrukturerade intervjuer med fyra influencers och en mellanhand för insamling av empiri. LÄS MER

 3. 3. ”Investera i ekoturismen istället” : om försörjning och fattigdom i en kambodjansk fiskeby

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Leonie Prevel; [2018]
  Nyckelord :Kambodja; Kampong Phlouk; jämlikhet; fattigdom; fiskeby; fiske;

  Sammanfattning : FN:s första hållbarhetsmål är att avskaffa all form av fattigdom, överallt. Invånarna i fiskebyar i Kambodja lever ofta i fattigdom och deras liv påverkas av åtskilliga faktorer. Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur byborna i en fiskeby försörjer sig och vilka utmaningar som finns mot att ta sig ur fattigdomen. LÄS MER

 4. 4. Kultur och landsbygd : civilsamhällets roll för ett lokalt kulturliv

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elin Johnson; [2018]
  Nyckelord :civilsamhälle; kultur; social tillit; kommun; samverkan; mellanhänder;

  Sammanfattning : Hur skapas kultur i en liten landsbygdskommun, och vilken roll har civilsamhället för det lokala kulturlivet? Det är frågorna som behandlas i denna kandidatuppsats i ämnet landsbygdsutveckling. För att söka förståelse för dessa frågor har en kvalitativ intervjustudie gjorts med aktörer och personer som på olika sätt är involverande i det lokala kulturlivet i Bräcke kommun i östra Jämtland. LÄS MER

 5. 5. Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den : En kvalitativ flerfallsstudie om hur Stockholms konferensaktörer ställer sig gentemot mellanhandsföretag och hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Linnea Sundling; Malin Bååt Sporrstedt; [2018]
  Nyckelord :Conference; meeting industry; professional meetings; business travel; sustainability; intermediator; Konferens; mötesindustri; professionella möten; affärsresa; hållbar utveckling; mellanhänder;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur centrala nyckelpersoner inom konferensbranschen i Stockholm arbetar i förhållande till hållbara strategier och externa resurser under planering och utförande av konferenser. Den ämnar även att undersöka hur visionen gällande den framtida konferensen ser ut och vidare diskuteras trender och mönster som cirkulerar i branschen samt hur dessa upprätthålls. LÄS MER