Sökning: "mellankalv"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet mellankalv.

 1. 1. Produktionsmodeller för nöt : hur uppfödningstiden påverkar energibehovet

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marcus Nilsson; Henrik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :nötkött; produktionsmodeller; mellankalv; stut; tjur; kviga; slaktvikt; slaktålder;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts som en avgränsad del i Interregprojektet REKS ”Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor”. Interregprojektet har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten hos nöt- och lammköttsföretag. De vill öka kunskapen om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan göras för att minska den. LÄS MER

 2. 2. Disease Control and Biosecurity Measures on Specialized Beef Rearing Units in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Maria Wanhainen; [2016]
  Nyckelord :antibiotics; attitude; perception; perception; antimicrobial resistance;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate and evaluate how biosecurity measures are implemented on Swedish farms with specialized beef production. In Swedish specialized beef production young calves are purchased for intensive rearing, mainly from dairy farms. The calves can be as young as two weeks old. LÄS MER

 3. 3. Finns det lönsamhet i att föda upp gårdens egna mjölkrastjurar?

  M1-uppsats, SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Författare :Emma Eriksson; [2012]
  Nyckelord :mjölkrastjur; mellankalv; intensiv ungtjur; lönsamhet; tjurar;

  Sammanfattning : Flera mjölkgårdar säljer idag sina tjurkalvar. Syftet med detta arbete är att se hur lönsamheten ser ut för de uppfödningsmodeller på egenproducerade tjurkalvar som anses vara lämpliga för ett utvalt fallföretag. LÄS MER

 4. 4. Optimalt mottagningsstall för kalvar : en fältstudie

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

  Författare :Kristin Petersson; [2009]
  Nyckelord :förmedlingskalvar; mottagningsstall; kalvstall; kalvar;

  Sammanfattning : A cattle producer that buys calves that are younger than six months to the herd should have a starter stable to prevent infection spreading in the herd. According to the Swedish animal welfare regulation there has to be a starter stable if more than 50 calves that are younger than four months are bought in yearly to the herd. LÄS MER