Sökning: "mellanstad"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet mellanstad.

 1. 1. Stadsskolans likabehandlingsarbete : - Konsten att arbeta åt samma håll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Madelen Karlsson; Phridha Åberg; [2014]
  Nyckelord :Mobbning; likabehandlingsarbete; likabehandlingsplan; likabehandlingsteam; likabehandling; programteori; logiska modeller; textanalys;

  Sammanfattning : Den här studien är skriven på uppdrag av Stadsskolan i Mellanstad kommun. Syftet med studien är att, med utgångspunkt i Skolverkets allmänna råd, studera Stadsskolans likabehandlingsplan och hur Stadsskolan likabehandlingsteam anser att teamet arbetar mot mobbning. LÄS MER

 2. 2. Massmedia och socialtjänsten : -framställning och påverkan

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Klas Herrmansson; Fanny Bastos; [2013]
  Nyckelord :Massedia Socialtjänst Media Social work News;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur socialarbetare som arbetar med barn, ungdomar eller familj upplever att medier framställer socialtjänsten och det sociala arbetet, samt vilken betydelse det har eller får för deras yrkesroll som socialarbetare. Tidigare forskning visar att socialarbetare i både England, Sverige och USA uppfattar mediers framställning om socialtjänsten negativ. LÄS MER

 3. 3. Att upptäcka Mellanstaden : En studie av stadens ytterområden med Kristiansta som exempel

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering och byggteknik

  Författare :Margareta Mark och Marcel Abedini; [2002]
  Nyckelord :Mellanstaden; stadens ytterområden; socila planering; ekologisk planering; barn och ungdom; barn och utemiljön;

  Sammanfattning : Det är många faktorer som påverkar stadsutvecklingen och som skapar stadens identitet. Medverkande krafter är de offentliga och privata aktörernas intressen, den nationella bostadspolitiken, den befintliga fysiska strukturen samt stadens historiska bakgrund. LÄS MER

 4. 4. Mellanstaden-med lokala och regionala intressen i samverkan

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering och byggteknik

  Författare :Victoria Johansson; [2002]
  Nyckelord :mellanstad; ytterstad; stadslandskap; mellanland; lokala intressen; regionala intressen; hållbart samhälle; agenda 21; habitat II; Karlskrona; Kungsmarken; Extern handel;

  Sammanfattning : Examensarbetet tar upp frågan om hur mellanstaden, stadens moderna delar som vuxit fram under 1900-talet, ska utvecklas. Mellanstaden består av isolerade öar av funktioner med kraftiga trafikleder som löper kors och tvärs och försörjer öarna med trafik. I mellanstaden kan två grupper med olika behov urskiljas. LÄS MER