Sökning: "mellanstadiet åk. 4-6"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden mellanstadiet åk. 4-6.

 1. 1. Bedömning i ämnet teknik : En studie kring utmaningar och möjligheter med formativ bedömning på mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Kajsa Dufbäck; [2020]
  Nyckelord :Lärares erfarenheter • Formativ bedömning • Lärares uppfattningar • Teknik i åk 4-6 • Teknik på mellanstadiet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how teachers assess their students in the technology subject based on formative assessment. As a method, semi-structured interviews were used and conducted with six middle school technology teachers. LÄS MER

 2. 2. Matematiklärares kompetensutvecklingsbehov inom IKT : En kvalitativ intervjustudie med lärare i åk 4–6

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Engin Sahindal; [2020]
  Nyckelord :ICT; TPACK; teaching; digital competence; mathematics; IKT; TPACK; undervisning; digital kompetens; matematik;

  Sammanfattning : Digitization has found its way into the classroom for a long time now and there are lots of tools today that may help teachers make their classes more efficient and improve students learning and motivation skills.   This essay examines how nine middle school mathematics teachers use ICT in their teaching. LÄS MER

 3. 3. Problemlösning - Vad innebär det? - Åtta lärares resonemang om problemlösning i matematik i åk 4-6.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Juliane Dornquast; [2019-07-02]
  Nyckelord :Problemlösning; för; om och genom problemlösning; problem; matematik; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Problemlösning i ämnet matematik i svenska skolor har utvecklats över tiden. I dagens skola ska en aktiv problemlösningsorienterad undervisning stå i fokus. Sättet att undervisa i problemlösning kan skiljas åt genom begreppen: för, om och genom (Wyndhamn, 1993). LÄS MER

 4. 4. Elever i behov av stöd i läs- och skrivutvecklingen : En intervjustudie av svensklärares undervisning för att utveckla läs- och skrivförmågan hos elever i behov av stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Frida Starkenberg; [2019]
  Nyckelord :Läs- och skrivförmåga; svensklärare; mellanstadiet åk. 4-6; stödinsats; digitala verktyg; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur svensklärare i årskurs 4-6 arbetar när det gäller att utveckla läs- och skrivförmågan hos elever i behov av stöd. Studiens data har samlats in genom ostrukturerade intervjuer med sex verksamma svensklärare på mellanstadiet. LÄS MER

 5. 5. Kritiska implementeringsaspekter vid formativ bedömning i matematik, åk 4-6. : -En kvantitativ studie om matematiklärarens upplevelse av tre implementeringsaspekter inom formativ bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktikMittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Anders Grahn; [2019]
  Nyckelord :Återkoppling; dokumentation; Mellanstadiet; Implementering; lärprocess;

  Sammanfattning : This study will problematize formative assessment based on the three most prominent critical implementation aspects that previous research has highlighted. The three implemental critical aspects that this study will examine are teachers’ perception of lack of expertise, lack of time and instrumental use of documentation. LÄS MER