Sökning: "mellomledere"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet mellomledere.

  1. 1. ”Jeg er noe mer enn det jeg var” - En aksjonsforskningsstudie av ressurslærerens identitetsutvikling.

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Gro Dagsvik; [2016-10-26]
    Nyckelord :mellomledere; identitet; identitetsutvikling; følelser; aksjonsforskning; hermeneutikk;

    Sammanfattning : Syfte: I studien har jeg studert ressurslærerens identitetsutvikling innenfor den Norske skolesatsninga Ungdomstrinn i Utvikling. Studien skal bidra til å forstå ressurslærerens rolle og identitetsutvikling i møte med lærere og skoleledere. Tre forskningsspørsmål har guidet arbeidet med studien: 1. LÄS MER