Sökning: "memento mori"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden memento mori.

 1. 1. Döden och jungfrun. En studie om betydelseförskjutningen av ett existentiellt motiv (eller en studie med kött och blod)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Alina Noldin; [2020]
  Nyckelord :Death and the maiden; dance of death; memento mori; Hans Baldung Grien; Niklaus Manuel Deutsch; Elna Borch; Edvard Munch; döden och jungfrun; döden och flickan; dödsdansen; Arts and Architecture; History and Archaeology; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : A specific motif depicting death is the personification of death in combination with a young woman. This constellation is usually referred to as “Death and the Maiden”. The motif’s origins lie around the 16th century but was given a special revival a few centuries later. LÄS MER

 2. 2. Dying Traditions

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Ädellab

  Författare :Sarah Winther; [2016]
  Nyckelord :death; sorrow; mourning; memento mori; traditions; rituals;

  Sammanfattning : Within a year I lost three close family members. My grandfather, my grandmother and my stepfather. Three very different deaths and therefore very different mourning periods were entangled and intertwined. Death suddenly became a ubiquitous part of my life, and the sorrow an overshadowing part of my everyday. LÄS MER

 3. 3. Memento Mori

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Josefin Borg; [2015]
  Nyckelord :Norra begravningsplatsen; Solna; Crematory; Transparency; Nature; Grief; Cast-in-situ Concrete.; Norra begravningsplatsen; Solna; Krematorium; Transparens; Natur; Sorg; Platsgjuten betong.;

  Sammanfattning : Närvaron av döden ökar värdet av livet. I ett samhälle som gömmer undan livets slut fyller ett krematorium ett syfte om att påminna och visa den som vill se. Programmets nyanser blir en skala från kännedom till bevittnande och byggnaden tar en självklar plats på begravningsplatsen och i samhället. LÄS MER

 4. 4. The Weight of Nature

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Ädellab/Metallformgivning

  Författare :Annie Hagvil; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There is an expression called ”grief of climate” that refers to feelings of powerlessness and heaviness related to the environmental problems of today. A feeling that every move we make has bad consequences for nature. LÄS MER

 5. 5. Förgänglighet

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Ädellab/Metallformgivning

  Författare :Elisabeth Möllersten; [2010]
  Nyckelord :vanitasmotiv; Andy Warhol; Memento mori; förgänglighet i konsten;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att jag vill påminna om människans egen förgänglighet. Jag vill upplysa att allting lever under samma princip. Förgängligheten finns i allt, att allting är underständig förändring och att det bara är en fråga om olika lång tid innan allt försvinner. LÄS MER