Sökning: "memorering"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet memorering.

 1. 1. Webbläsares inbyggda lösenordshanterare : Faktorer som påverkar privatpersoners användning/ickeanvändning av webbläsares inbyggda lösenordshanterare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Jonathan Klaar; Allen Masak; [2021]
  Nyckelord :Password management; technical security; informational security; web browsers builtin password managers; password security; master password; memorization; Lösenordshantering; teknisk säkerhet; informationssäkerhet; webbläsares inbyggda lösenordshanterare; lösenordssäkerhet; huvudlösenord; memorering;

  Sammanfattning : Kunskap om lösenord och deras säkerhet är idag något som förbises av den gemene datoranvändaren. Lösenordshanterare kan både hjälpa och skydda vid hanteringen av lösenord. De flesta webbläsare idag har inbyggda funktioner för lösenordshantering. LÄS MER

 2. 2. Konsten att komma ihåg- En folkmusikers undersökning av hur olika inlärningsmetoder påverkar memorerandet av melodier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Hilda Ekstedt; [2020-01-09]
  Nyckelord :Minne; Musik; Musik; Memorering; Minnesträning; Gehör; Folkmusik;

  Sammanfattning : Som folkmusiker som i första hand spelar på gehör tillhandahålls sällan noter på de låtar somjag skall spela. Det förväntas istället att repertoaren memoreras i huvudet. Det finns inga noteratt gå tillbaka till och det är därför en fördel att kunna memorera låtarna under en längre tid. LÄS MER

 3. 3. Lärande på gymnasieskolans teknikprogram : En fenomenografisk studie av några teknikelevers lärande i årskurs 3 på en gymnasieskola

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Daniel Erlandsson; [2020]
  Nyckelord :lärande; gymnasieskola; fenomenografi; teknikprogram;

  Sammanfattning : Syften med denna studie är att bidra med kunskaper om hur några elever på Teknikprogrammet i en gymnasieskola förhåller sig till lärande i situationer där de själva måste ta ansvar. Följande frågeställningar behandlas: Hur uppfattar elever på Teknikprogrammet(åk3) sitt lärande i situationer där de själva måste ta ansvar? Vilka kvalitativa skillnader går att finna i hur eleverna uppfattar sitt lärande? I ett strategiskt urval för att få så stor spridning av betygsgenomsnitt som möjligt valdes 5 elever på Teknikprogrammet i årskurs 3 ut för intervjuer om sina studier. LÄS MER

 4. 4. TAKK, för spanskan! Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation i spanskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Yolanda Estruch-Sánchez; [2020]
  Nyckelord :The Additivity Hypothesis; Dual Coding Theory; multimodalt minne; gester; spanska; språkundervisning; TAKK; tecken;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka potentialen av TAKK (Tecken Som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) i undervisningen av främmande språk i den svenska skolan. Genom en kvasiexperimentell utvärdering tillämpades TAKK under en lektion i spanska där 18 elever skulle lära sig 24 nya ord om mat. LÄS MER

 5. 5. Talfakta : En litteraturstudie om elevers utveckling av talfakta i grundläggande addition och subtraktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lisa Nilsson; [2020]
  Nyckelord :talfakta; räknestrategier; huvudräkning; konceptuell kunskap; årskurs F–3;

  Sammanfattning : I matematikundervisningen kommer eleverna under hela sin skolgång att utveckla förmågan att lösa problem. En del av syftet med undervisning i matematik är att hjälpa eleverna gå från att använda konkreta material när de löser problem till att istället använda huvudräkning. LÄS MER