Sökning: "memorization"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet memorization.

 1. 1. Kontrastivität als Strategie zur effektiven Wortschatzerweiterung im DaF-Unterricht: Eine Fallstudie über deutsche ver-Verben und ihre Entsprechungen im Schwedischen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Olha Afanasyeva; [2021-02-10]
  Nyckelord :contrastive analysis; learning and teaching strategy; vocabulary; German as a foreign language; Swedish; prefix verbs;

  Sammanfattning : The present work investigates whether and how contrastive analysis as a learning andteaching strategy can make vocabulary learning in German as a foreign language (GAFL)classes in Sweden more effective. Contrastive linguistics serves as a theoretical basis forthe investigation. LÄS MER

 2. 2. A New Performance : Exploring the possibilities and difficulties related to the inclusion of the voice in violin playing

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Olav Eirik Løland; [2021]
  Nyckelord :Solo violin; performance; singing; voice; multiple instruments; memorization; stage performance; poem; Henrik Ibsen; Terje Vigen; Ivar Bøksle; Helge Jordal; arrangement; multitasking.;

  Sammanfattning : This thesis seeks to explore the many possibilities that lie within the incorporation of the voice alongside playing the violin. This territory is still very unknown, and the author believes that many new artistic possibilities and tools are yet to be discovered. LÄS MER

 3. 3. Webbläsares inbyggda lösenordshanterare : Faktorer som påverkar privatpersoners användning/ickeanvändning av webbläsares inbyggda lösenordshanterare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Jonathan Klaar; Allen Masak; [2021]
  Nyckelord :Password management; technical security; informational security; web browsers builtin password managers; password security; master password; memorization; Lösenordshantering; teknisk säkerhet; informationssäkerhet; webbläsares inbyggda lösenordshanterare; lösenordssäkerhet; huvudlösenord; memorering;

  Sammanfattning : Kunskap om lösenord och deras säkerhet är idag något som förbises av den gemene datoranvändaren. Lösenordshanterare kan både hjälpa och skydda vid hanteringen av lösenord. De flesta webbläsare idag har inbyggda funktioner för lösenordshantering. LÄS MER

 4. 4. Sequence Memorization in Dynamic & Quantum Boltzmann Machines

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Christoffer Arnlund; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Attractors of autoencoders : Memorization in neural networks

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Jonas Strandqvist; [2020]
  Nyckelord :machine learning; overfitting; memorization; neural network; autoencoder; attractor; Jacobian; eigenvalue; CIFAR10; random data; ReLU; bias;

  Sammanfattning : It is an important question in machine learning to understand how neural networks learn. This thesis sheds further light onto this by studying autoencoder neural networks which can memorize data by storing it as attractors. LÄS MER