Sökning: "men s fashion"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden men s fashion.

 1. 1. Klädindustrins utmaningar: En studie av den nödvändiga utveckling som krävs för en globalt hållbar klädindustri.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Gabriella Dahlberg; Kajsa Kihlberg; [2019]
  Nyckelord :hållbar utveckling; klädindustrin; teorin om kognitiv dissonans;

  Sammanfattning : Klädindustrin är en av de industrier i världen som har störst utsläpp av föroreningar. Under det senaste århundradet, som ett resultat av den industriella revolutionen, har massproduktion och masskonsumtion av kläder ökat och blivit en vardaglig aktivitet i människors liv. LÄS MER

 2. 2. Fake it 'til you make it! Influencer Marketing 2.0 : Verkliga- och Artificiella Influencers påverkan på konsumenters varumärkespercepion, från ett autenticitetsperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Maja Söderberg Stenman; Irma Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Influencers; Artificial Influencers; authenticity; brand perception; Influencer Marketing; Influencers; Artificiella Influencers; autenticitet; varumärkesperception;

  Sammanfattning : Problemformulering: Konsumenter har påvisat en ökad misstro mot traditionell marknadsföring och efterfrågar autenticitet. Influencer Marketing används i allt större utsträckning av företag för att nå sin målgrupp på önskvärt sätt, och branchen anses ha mognat. LÄS MER

 3. 3. "I've been guilty of provocation but it's also just common sense marketing" : En studie av framställningen av genus och sexualitet inom reklamkampanjer i form av modefotografi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Tova Tedengren Brenner; Jesper Pastrana; [2019]
  Nyckelord :mode; modefotografi; modereklam; objektifiering; sexualisering; makt; våld mot kvinnor; multimodalitet; semiotik; myter; den manliga blicken; femininitet; maskulinitet; representation; agens; kön; genus; sexualitet; konst; Tom Ford; Gucci; Mario Testino;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze the portrayal of gender and sexuality within fashion photography through a representational study of men and women in select Gucci fashion campaigns, Fall/Winter 1996 and Spring/Summer 2003. In doing so we also find specifics as to how artistic expression can manifest itself in the form of sexist advertising, this being through the sexualisation of fashion photography. LÄS MER

 4. 4. Konstruktionen av kvinnor och män i ett modemagasin : En kvalitativ studie ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Elin Möllervärn; [2019]
  Nyckelord :Gender; Magazine; Journalism; Critical discourse analysis; Semiotic analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how men and women were portrayed in a fashion magazine through time. Magazines convey pictures of gender through both text and image, which subconsciously affects us in the daily life. The study examines a total of 17 reportages from the year 2008 and 2018. LÄS MER

 5. 5. Från vagga till vagga : En studie om textilindustrins förutsättningar och arbete för att införa ett cirkulärt flöde av textilier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Louise Härnälv; Erica Britts; [2019]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; hållbart mode; textilindustrin; Agenda 2030; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Textilindustrin är en av de mest förorenande industrierna i världen och allt fler textilföretag inför fast fashion-liknande koncept med nyhetssläpp nästintill varje dag, i takt med att trender kommer och går. Hållbart mode ses ofta som en oxymoron, då fast fashionkonceptet kan ses som motsatsen till det långsiktiga perspektivet inom hållbarhet. LÄS MER