Sökning: "men s magazines"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden men s magazines.

 1. 1. Aisopos Pojke och Bonnier Business Media : Diskurser och meningsskapande i ljuset av kritik mot sociala medier. ”Vargen kommer” – men vem är egentligen vargen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Carl Hällströmer; [2020]
  Nyckelord :Social Media; Media studies; Internet; Media-Industry; Discourse; Ideology; Consciousness;

  Sammanfattning : This essay deals with the problem of understanding social media, what it is and furthermore what it is perceived as. In the wake of increasing criticism, from for example Amnesty, the EU and the Swedish Internetstiftelsen´s report ”The Swedes and the Internet”, this essay studies the reactions from one of the actors involved in creating the meaning of the term ”Social media”, namely the Swedish media-industry-magazines and particularly Bonnier Business Media Groups papers. LÄS MER

 2. 2. Genus i livsstilsmagasin – bevarande eller brytande av könsstereotyper? -En semiotisk analys av svenska livsstilsmagasins visuella framställning av genus

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Ahlroth; Jasmina Beslagic; [2020]
  Nyckelord :Gender; stereotypes; masculinity; femininity; semiotics; lifestyle magazine; cover;

  Sammanfattning : In the current media landscape, visual content is an influential and contributing part in the shaping of societal attitudes, conceptions and norms about gender. The main purpose of this qualitative study is thus to research how gender is visually displayed on the cover pages of two Swedish lifestyle magazines. LÄS MER

 3. 3. Kostym eller klänning? : En kvalitativ analys om könsstereotyper i två svenska modemagasin.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lindita Ann-Charlott Bunyak; Emma Thernek; [2020]
  Nyckelord :Plaza kvinna; King of Sweden; gender; stereotypes; agenda-setting; framing; priming; equality.;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to examine how two Swedish fashion magazines choose to represent their journalistic content. We believe it is important to analyse fashion journalism as it shapes, or maintains, society's norms about gender. LÄS MER

 4. 4. When girls read : A study about women and lifestyle media in the Nordic region

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Patricia Svensson; [2019]
  Nyckelord :Lifestyle media; Lifestyle magazines; Visual text; Women; Meaning;

  Sammanfattning : This study sought for the importance and influence of visual text in Lifestyle magazines. The aim was to see the importance of visual text for middle-aged women as well as for the magazines. It also aimed to understand how the reading of these magazines can affect women´s daily life. LÄS MER

 5. 5. Konstruktionen av kvinnor och män i ett modemagasin : En kvalitativ studie ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Elin Möllervärn; [2019]
  Nyckelord :Gender; Magazine; Journalism; Critical discourse analysis; Semiotic analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how men and women were portrayed in a fashion magazine through time. Magazines convey pictures of gender through both text and image, which subconsciously affects us in the daily life. The study examines a total of 17 reportages from the year 2008 and 2018. LÄS MER