Sökning: "men s vulnerability"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden men s vulnerability.

 1. 1. ”Grovt kriminella har tagit stadsdelen i besittning” : En studie om hur nyhetsmedia belyser kriminalitet i fyra av Sveriges särskilt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Romina Zojaji; Ida Dahlström; [2021]
  Nyckelord :Media; crime; vulnerable areas; Tensta; Gottsunda; Vivalla and Rosengård; Media; kriminalitet; utsatta områden; Tensta; Gottsunda; Vivalla och Rosengård;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur svenska media belyser kriminaliteten i fyra av Sveriges mest omtalade utsatta områden. Med hjälp av tre svenska nyhetstidningar, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen är syftet med denna studie att undersöka hur dessa belyser problematiken med kriminalitet i fyra geografiskt sett utplacerade områden i Sverige; Vivalla, Tensta, Gottsunda och Rosengård. LÄS MER

 2. 2. Teatern blir till ens verklighet : En kvalitativ studie om orsaker till varför individer hamnar i kriminalitet, utifrån före detta kriminellas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Paulina Yarar; Robin Aygün; [2021]
  Nyckelord :Crime; Criminal Lifestyle; Vulnerable areas; Stockholms suburban areas and Risk factors; Brott; Kriminell livsstil; Utsatta omr den; Stockholms ytterstadsomr den och Riskfaktorer;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how five individuals ended up in a criminal lifestyle and what other factors may have had an impact on the path to a criminal lifestyle. The study is based on qualitative interviews in combination with a thematic analysis method, to find patterns around the respondents statements. LÄS MER

 3. 3. What is the 'Problem' with Gender in Afghanistan? A discourse analysis of the Women, Peace and Security National Action Plan in Afghanistan (2015-2022)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Friman; [2021]
  Nyckelord :WPS; UNSCR1325; NAP; Afghanistan; gender; women; WPR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to critically investigate the discourses of gender present in the National Action Plan of Afghanistan (2015-2022), asking how the ‘problem of gender’ is conceptualised and problematised in the policy. This is done through Carol Bacchi’s theoretical and methodological ’What’s the problem represented to be?’ (WPR) – approach which aims to analyse policy through identifying problem representations. LÄS MER

 4. 4. SCRM-processen i byggkeramikbranschen : Innan och under COVID-19 och framåt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ellen Wiss Gullberg; Alison Karlsson; [2021]
  Nyckelord :SCRM process; ceramic tiles business; ceramic tiles; COVID-19; SCRM-process; byggkeramikbranschen; byggkeramik; COVID-19;

  Sammanfattning : Titel: SCRM-processen i byggkeramikbranschen: innan och under COVID-19 och framåt Författare: Alison Karlsson & Ellen Wiss Gullberg Examinator: Peter Berling Handledare: Helena Forslund Bakgrund: Byggkeramikbranschen har visat sig vara en ostuderad bransch med flera litteraturgap, bland annat i relation till SCRM-processen och till COVID-19 pandemin. Syfte: Att genomföra en fallstudie av hur försörjningskedjor i byggkeramikbranschen har arbetat med SCRM-processen innan och under COVID-19 pandemin, samt att skapa en SCRM-process som är specificerad för byggkeramikbranschen. LÄS MER

 5. 5. ”...det är så normaliserat med åren så det bryr man sig inte om. Man bara flinar åt det...” : En kvalitativ intervjustudie om hot och våld i arbetslivet inom bevakningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Ida Axelsson; Sofia Höglund; [2021]
  Nyckelord :threats; workplace violence; security industry; vulnerability; hot; våld i arbetslivet; bevakningsbranschen; utsatthet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur arbetstagare inom bevakningsbranschen i en storstadsregion i Sverige definierade hot och våld i arbetslivet, hur utsattheten och omfattningen såg ut samt hur det yrkesrelaterade våldet förebyggs och hur det kan utvecklas. Semistrukturella intervjuer har använts som analyserades genom tematisering. LÄS MER