Sökning: "mening med livet"

Visar resultat 1 - 5 av 347 uppsatser innehållade orden mening med livet.

 1. 1. Riskfaktorer för att utveckla depression hos äldre : En systematisk litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Amanda Backefalk; Zaid Faeq Hadi; [2022]
  Nyckelord :Depression; äldre; riskfaktorer; sjuksköterska; prevention; livskvalitet; välbefinnande; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Depression är ett växande problem hos den äldre befolkningen. Depression påverkar påtagligt livskvaliteten och välbefinnandet hos individen. Samtidigt har studier visat att sjuksköterskan har bristande kunskaper om depression hos äldre. LÄS MER

 2. 2. Dynamiken mellan singelskapet och tvåsamhetsnormen : en fenomenologisk intervjustudie ur svenska singlars perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Louise Berglund; Lydia Nanono; [2022]
  Nyckelord :singelskap; fenomenologi; Sverige;

  Sammanfattning : Andelen singelhushåll ökar i Sverige, som är ett av de mest individualiserade länderna i världen. Detta kan ses som ett problem eftersom ensamhet kan leda till både fysisk och psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Aktivitetsengagemang och dess inverkan på återhämtning hos vuxna med svår psykisk ohälsa - En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Nicole Ryman; Hayat Warsame; [2022]
  Nyckelord :Återhämtning; Aktivitetsengagemang; Psykisk ohälsa; Svår psykisk ohälsa; Vuxna; CHIME; Arbetsterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktivitetsengagemang är centralt för hälsa och välbefinnande, dock har personer med svår psykisk ohälsa svårt att engagera sig i aktiviteter. Inom dagens psykiatri arbetar arbetsterapeuter med aktivitetsengagemang, där det börjar läggas ett större fokus på att arbeta återhämtningsinriktat. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av att anpassa sitt liv utifrån sin kroniska inflammatoriska tarmsjukdom (IBD)

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sandra Blom; Evelina Wenhov; [2022]
  Nyckelord :adaptation; experience; IBD; Inflammatory Bowel Disease; self-care; anpassningar; egenvård; IBD; Inflammatorisk tarmsjukdom; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) inkluderar Ulcerös kolit och Crohns sjukdom som kännetecknas av återkommande inflammation i tarmen. Etiologin för sjukdomarna är fortfarande okänd och forskning visar en ökning, framför allt i Europa. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av att överleva ett hjärtstopp : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Iman Jacoub; Matilda Stomby; [2022]
  Nyckelord :Experience; Cardiac arrest; Qualitative method; Survivor; Hjärtstopp; Kvalitativ metod; Upplevelse; Överlevare;

  Sammanfattning : Hjärtstopp är den tredje vanligaste dödsorsaken i Europa och allt fler överlever hjärtstoppet men merparten drabbas av någon form av konsekvens, både fysiska och psykiska komplikationer. Det saknas uppdaterade sammanställningar av forskning som belyser de drabbades upplevelser av att ha överlevt ett hjärtstopp. LÄS MER