Sökning: "meningskonstruktion"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet meningskonstruktion.

 1. 1. Museal nationalromantik, traditionsbärare och festivalpolskor : Kampen om folkkulturens mening

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erika Vestberg; [2019]
  Nyckelord :diskursanalys; folkkultur; nationalism; folkmusik; folkdans;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om folkkulturens mening och dess relation till nationalism. Högerradikala partier prioriterar frågor om kultur och vill bevara traditioner och återvända till ett etniskt homogent Sverige. Kaminsky menar att folkkulturen per definition är kopplad till nationalism genom sin relation till historia och önskan om att bevara. LÄS MER

 2. 2. Plats för det förflutna : Förflutenhetsproduktion i kommunal planering

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Lucas Rabnor; [2018]
  Nyckelord :Bredäng; det förflutna; förflutenhetsproduktion; stadsplanering; diskursteori; kulturarvsstudier; miljonprogrammet; historiografi;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar föreställningar om det förflutna i den kommunala stadsplaneringen av stadsdelen Bredäng i Stockholm genom ett diskursteoretiskt perspektiv. Stadsplaneringen syftar till att skapa förändringar i stadsrummet. Uppsatsen studerar hur föreställningar om det förflutna artikuleras i samband med planerade förändringar. LÄS MER

 3. 3. Ett intraoperativt ordrepetitionstest på svenska : Baserat på det nederländska testbatteriet Dutch Linguistic Intraoperative Protocol

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Amanda Bergmann; Corinne Kjerrman; [2017]
  Nyckelord :vakenkirurgi; lågmaligna gliom; intraoperativ språktestning; DuLIP; ordrepetition; logopedi;

  Sammanfattning : Low-grade gliomas are brain tumours that grow slowly and infiltrate brain tissue. The tumours often infiltrate tissue that is responsible for important functions such as language and motor skills. Resection of tumours in eloquent areas is done during awake surgery, which means that the patient is awake and undergoing testing during the operation. LÄS MER

 4. 4. Intraoperativ språktestning genom elicitering av meningskonstruktion : Vidareutveckling av språktestförfarande vid neurokirurgi i vaket tillstånd baserat på aktuell forskning, praktiska observationer samt intraoperativ pilottestning.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Malin Andersson; Tina Sandström; [2014]
  Nyckelord :Logopedi; vakenkirurgi; låggradiga gliom; intraoperativ språktestning; visuell objektsbenämning; meningskonstruktion; logoped;

  Sammanfattning : Låggradiga gliom (LGG) är långsamt växande, maligna hjärntumörer som oftainfiltrerar områden hjärnan som står för olika viktiga funktioner, exempelvis tal ochspråk. Vid vakenkirurgi av LGG kan patientens funktioner testas fortlöpande, vilket gerförutsättning för bevarande av funktion samt en mer aggressiv resektion. LÄS MER

 5. 5. Testning med BeSS på svenska gymnasieungdomar utan kända språkliga svårigheter : - ett referensmaterial för bedömning av subtila språkstörningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Matilda Andersson; Erik Wieslander; [2013]
  Nyckelord :BeSS; subtle language problems; SLI; dyslexia; high school students; high level language; BeSS; subtila språkliga svårigheter; språkstörning; dyslexi; gymnasieungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Testmaterialet Bedömning av Subtila Språkstörningar (BeSS) togs fram för att bedöma subtila språkliga svårigheter hos bland annat personer med neurodegenerativa sjukdomar. Testet har sedan använts bland annat i dyslexiutredningar då subtila språkliga svårigheter kan förekomma även vid dyslexi. LÄS MER