Sökning: "meningslöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet meningslöshet.

 1. 1. Sociala kapitalets betydelse för ett familjeföretags generationsskifte : fokus på familjeperspektivet inom den gröna näringen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Oskar Wiström; Emil Helgesson; [2020]
  Nyckelord :tillit; socialt kapital; familjerelation; generationsväxling; generationsskifte; planerat beteende; familjeföretag; trust; succession planning; family business;

  Sammanfattning : Medelåldern har ständigt vuxit inom lantbruksbranschen. Enligt Sveriges officiella statistik så var år 2016 var tredje lantbrukare med enskild firma >65 år. Från samma rapport visades även att var sjätte lantbrukare var under 45 år. LÄS MER

 2. 2. Äldres upplevelser av att leva i ofrivillig ensamhet : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Julia Lindström; Linda Morén; [2020]
  Nyckelord :Litteraturstudie; inifrånperspektiv; ordinärt boende; kvalitativ innehållsanalys; ofrivillig ensamhet; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet äldre i Sverige beräknas öka och människor lever idag längre än förr och bor i högre utsträckning längre kvar i hemmet. En ofrivillig ensamhet är ett växande problem bland äldre och kan leda till allvarliga hälsorisker. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av livskvalitet vid paniksyndrom

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jennifer Axelsson; David Möller; [2020]
  Nyckelord :Livskvalitet; meningslöshet; omvårdnad; paniksyndrom; panikångestattacker; rädsla; sjuksköterska; tillit;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en person har fått återkommande panikångestattacker utan någon egentlig orsak kallas tillståndet paniksyndrom. Paniksyndrom är vanligt förekommande och är något som sjuksköterskan kan möta vart som helst i vårdkedjan. Paniksyndrom är vanligare hos kvinnor och kan påverka deras livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Existentiella upplevelser av att leva med Amyotrofisk lateralskleros : En litteraturöversikt som fokuserar på patientperspektivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Agnes Hultström; Malin Schälin; [2020]
  Nyckelord :ALS; amyotrofisk lateralskleros; existentiellt; meningslöshet; patientperspektiv; spiritualitet; upplevelse;

  Sammanfattning : Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en fortskridande neurologisk sjukdom som bryter ner kroppens motoriska nervsystem. Detta leder till försvagning och förtvining av kroppens muskler. I Sverige drabbas ungefär 220–250 personer årligen av ALS och medelålder för insjuknande är 45–65 år. LÄS MER

 5. 5. Omsorgen om det levande : En hermeneutisk studie om naturens betydelse för människan samt hennes behov av mening

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Palmiro Flores; [2020]
  Nyckelord :Mening; Meningslöshet; Mening i livet; Naturen som meningsgivare;

  Sammanfattning : Det finns flera likheter mellan olika historiska kulturers framställningar av jorden, naturen och miljön, vilka ofta har inkluderat en moder eller gudinna som ger fruktbarhet samt skydd av jordens varelser. Hur tänker människor idag om naturen och jorden? Syftet med det här arbetet är att undersöka kopplingar mellan föreställningar kring naturen samt jorden och individens grundläggande behov av mening, trygghet och välbefinnande. LÄS MER