Sökning: "meningsskapande social dimension"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden meningsskapande social dimension.

 1. 1. ”Det som skrämmer mest är vad som kommer att hända sedan” : En kritisk diskursanalys av nyhetsrapportering efterföljande attentatet i Stockholm 7 april 2017

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Thunberg; [2018]
  Nyckelord :2017 Stockholm Attack; Drottninggatan; Fairclough; Critical discourse analysis; Critical events; Attentatet i Stockholm 2017; Drottninggatan; Fairclough; Kritisk diskursanalys; Kritiska händelser;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att urskilja och undersöka särskilt belysta diskurser i Dagens Nyheter och Aftonbladets nyhetsartiklar veckan efter attentatet i Stockholm den 7 april 2017. Det åligger även i studiens syfte att undersöka hur diskurserna kan förstås utifrån ett perspektiv om kritiska händelsers påverkan av meningsskapande. LÄS MER

 2. 2. Collaboration, Lone-wolfs and Returners – Framing Terrorism in Swedish Counter-Terrorism Policies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Hanna Edgren; [2018]
  Nyckelord :Terrorism; Counter-terrorism; Collaboration; Lone-wolfs; Policy analysis; Social problem; Social Sciences;

  Sammanfattning : Whereas a lot of research on social problems has focused on understanding them as objective conditions, the purpose of this study is to examine how terrorism is framed in three Swedish policies for countering terrorism. The three Swedish policies for countering terrorism, included in this study, were published between 2008-2015, and are important platforms wherein the framing of terrorism as a social problem takes place. LÄS MER

 3. 3. "Det jag inte kan dela med någon annan kan jag dela med Gud" : En religionspsykologisk analys över sorgens påverkan på människan enligt Van Deurzens teori och hur sorgen hanteras enligt Parks meningsskapande teori.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lars Boman; [2016]
  Nyckelord :religion; bereavement; meaning making; grief;

  Sammanfattning : The aim of this paper was to examine how grief affects the physical, social, psychological and spiritual dimensions according to Van Deurzen’s existential psychology theory, and how grief is handled according to Parks’ meaning-system theory. The human being is controlled, according to Van Deurzen, by physical, psychological, social and spiritual forces, also called dimensions. LÄS MER

 4. 4. Värdet av en Virtuell Relation : Aktivitet i förhållande till kontext – Spotify ur ett praktikperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Hugo Rückert; Magnus Johnson; [2013]
  Nyckelord :practice theory; value-­in-­use; affordance; activity; value-­in-­context; action research; cultural industries; online services; freemium-­pricing model; virtual relations; praktikteori; värdeskapande; affordans; aktivitet; värde i kontext; aktionsforskning; kulturell industri; online-­tjänster; freemium; virtuella relationer;

  Sammanfattning : The increased interest in relationship marketing and the potential of the Internet as a platform for relationship building activities have given rise to new ways for companies to interact with their customers, such as services based on a freemium pricing model. Based on the premise that relationships are processes consisting of interactive moments of value-creating activities, value is considered subjective, relative and dependent on the context in which the activity takes place. LÄS MER

 5. 5. Religion, utveckling och social förändring - en religionspsykologisk studie av analys av religion inom utvecklingsarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionspsykologi

  Författare :Frederika Wennermo; [2013]
  Nyckelord :religion; utvecklingsarbete; existentiellt meningsskapande; kulturanalys;

  Sammanfattning : The role of religion, of religious individuals and organizations, is currently discussed within both a private and public sector of development. I have viewed documents from the World Bank and DFID where the religious presence is a growing fact and previous theories that religion would disappear with economic development have been abandoned. LÄS MER