Sökning: "mennoniter"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet mennoniter.

 1. 1. Amishfolkets levnadssätt och tro

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Carola Sundkvist; Marianne Sandberg; [2002]
  Nyckelord :sekt; sektens psykologi; amish; mennoniter; religiöst samfund; samfundsvetenskap; fundamentalism; anabaptister; Gelassenheit; Ordnung;

  Sammanfattning : Anabaptiströrelsen som etablerades i Europa på 1500-talet var upphovet till många kristna samfund, bland annat mennoniterna. Jakob Amman grundade år 1693 amishrörelsen som är en utbrytargrupp från mennonitkyrkan. Under 1500- och 1600-talen fick amishanhängarna utstå kraftiga förföljelser, på grund av sina åsikter. LÄS MER

 2. 2. Amish : drömmarnas utopi?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Joanna Olofsson; [2001]
  Nyckelord :amish; mennoniter; sekt; hutteriter; religiöst samfund; samfundsvetenskap;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats är en deskriptiv studie av Amishfolket. Uppsatsens syfte är att ge läsaren en ingående beskrivning av Amish. Eftersom Amish består av många olika grupperingar är det, Old Order Amish, det vill säga den ursprungliga och mest konservativa gruppen som jag valt att studera. LÄS MER