Sökning: "menopaus"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet menopaus.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av sin sexuella hälsa under och efter menopaus

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Andersson; Johanna Loftegård; [2021-02-05]
  Nyckelord :menopaus; postmenopaus; sexuell hälsa; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Background: Menopause is a natural part of a woman's life that is associated with hormonaland physical changes and means the end of the reproductive period. Menopause is associatedwith a number of symptoms that can affect sexual health. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av sexuell hälsa under klimakteriet - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Neftonsson; Sara Persson; [2021]
  Nyckelord :Sexuell hälsa; Klimakteriet; Barnmorskans roll; Empowerment; Självförmåga; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa är en mänsklig rättighet och historiskt sett har kvinnans sexualitet varit tabu och ett känsligt ämne att utforska. Klimakteriet är en naturlig fas i alla kvinnors liv som börjar en tid innan kvinnans sista menstruation, så kallad menopaus och fortgår livet ut. LÄS MER

 3. 3. Leva med bröstcancer & upprätthålla en normativ kvinnokropp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Elin Magnusson; Emma Persson; Sandgren Lina; [2021]
  Nyckelord :Breast cancer; experiences; feelings; suffering; Bröstcancer; känslor; lidande; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den främsta dödsorsaken bland yngre kvinnor världen över. Insjuknande av bröstcancer i ung ålder kan ge konsekvenser som tidig menopaus, infertilitet och förändrat utseende vilket kan öka risken för psykisk ohälsa. Yngre kvinnor med bröstcancer kan uppleva livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. LÄS MER

 4. 4. Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hos friska postmenopausala kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lina Johansson; Ebba Svensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :postmenopausala; mjölk; osteoporos; postmenopausal; milk; osteoporosis;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hosfriska postmenopausala kvinnorFörfattare: Lina Johansson och Ebba SvenssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund: Osteoporos är ett globalt hälsoproblem som uppskattningsvis leder till 200miljoner frakturer per år. I Sverige sker omkring 70 000 frakturer årligen som bidrar tillförsämrad livskvalitet, ökad risk för död samt stora kostnader för sjukvården. LÄS MER

 5. 5. GnRH-antagonisten Elagolix effekter och biverkningar vid behandling av endometriosutlöst smärta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Johanna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Endometrios; Elagolix;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk benign östrogenberoende sjukdom som karaktäriseras av tillväxt av endometrioslesioner utanför livmodern. Sjukdomen kännetecknas av smärta. Det finns inget botemedel till sjukdomen, utan syftet med behandlingen är att minska symptom och lindra smärtan. Idag erbjuds drabbade kvinnor bl. LÄS MER