Sökning: "menorrhagia"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet menorrhagia.

 1. 1. Kan fysisk aktivitet och kost ha en positiv inverkan på fysiska och psykiska subkliniska menstruella besvär?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin; Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Annie Andersson; Rebecca Björkén; [2018]
  Nyckelord :dysmenorrhea; menorrhagia; premenstrual syndrome; premenstrual dysphoric disorder; oligomenorrhea; amenorrhea; kraftig menstruationssmärta; riklig menstruationsblödning; premenstruellt syndrom; premenstruellt dysforiskt syndrom; oregelbunden menstruation; menstruationsbortfall;

  Sammanfattning : Introduktion: Många kvinnor påverkas negativt av fysiska och psykiska besvär under sin menstruationscykel. Det råder idag stor kunskapsbrist om hur subkliniska menstruella besvär som kraftig menstruationssmärta, riklig menstruationsblödning, premenstruellt syndrom, premenstruellt dysforiskt syndrom, oregelbunden menstruation och menstruationsbortfall kan lindras utan att använda läkemedel. LÄS MER

 2. 2. Effekten av tranexamsyra vid behandling av menorragi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Veronika Ivarsson; [2016]
  Nyckelord :Menorragi; tranexamsyra;

  Sammanfattning : Menorrhagia is a heavy menstrual bleeding that exceeds 80 ml during a cycle. It can also be defined as a regular heavy cycle that affects the quality of life. It affects 10 % of all women in fertile age, but is most common between the ages of 30-40 years. Symptoms are tiredness, anemia and impaired quality of life. LÄS MER

 3. 3. Hysterektomi : kvinnors upplevelser av den psykiska hälsan postoperativt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Victoria Brecht; Helena Carlsson; [2011]
  Nyckelord :hysterectomy; mental health; nursing; quality of life; women; hysterektomi; kvinnor; livskvalitet; omvårdnad; psykiskt välmående;

  Sammanfattning : Hysterektomi är idag en av de vanligaste operationerna som utförs på kvinnor, näst efter sectio både i Sverige som utomlands. Detta gör att kvinnors psykiska hälsa post hysterektomi är något som sjukvården bör ha kunskap om. LÄS MER