Sökning: "menskoppar"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet menskoppar.

 1. 1. Var är mensen? En kvalitativ analys om hur designval formger menstruation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Cornelia Bech; [2018]
  Nyckelord :Diskurs; Förpackningsdesign; Genus; Menskopp; Menstruation;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur menstruation visuellt framställs genom fyra förpackningar till menskoppar. Undersökningen sker genom en visuell analys där de meningsbärande visuella attributen i förpackningarna identifieras. LÄS MER

 2. 2. Menstrual cups - a sustainable way to achieve economic benefits in Kenya : How to empower women in a society with only small measures

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Cajsa Baars; Josefine Tapper; [2017]
  Nyckelord :Menstrual cup; menstrual cups; Kenya; Nairobi; economic benefits; sustainable; sustainability; menstruation; period; women; society; menskopp; menskoppar; Kenya; Nairobi; ekonomisk lönsamhet; hållbarhet; hållbar; mens; menstruation; kvinnor; samhälle;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is based on a field study conducted in Nairobi, Kenya, and intends to elucidate the systematic crimes against humanity that the inability to handle menstruation properly causes every day. Women who live under poor circumstances and lack access to basic needs, such as sanitary facilities and running water are the ones who suffer the most. LÄS MER