Sökning: "menstrual cycle"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden menstrual cycle.

 1. 1. Att må och prestera bra i sitt idrottande under menstruationscykeln : en fråga om kunskap och förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :AnnaClara Forss; Mirella Lind; [2019]
  Nyckelord :female athletes; menstrual cycle; performance; women’s health; empowerment; health promotion; idrottande kvinnor; menstruationscykel; prestation; kvinnors hälsa; empowerment; hälsopromotion;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva hur idrottande kvinnor gör för att må och prestera bra i sitt idrottande under menstruationscykeln. En kvalitativ metod av öppna brev användes för att samla in data. De öppna breven samlades in digitalt via plattformen www.enkät. LÄS MER

 2. 2. Curious Cycles: Feminist Probes for Cultivating Curiosity of the Menstrual Cycle

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nadia Campo Woutuk; [2019]
  Nyckelord :menstruation; menstrual cycle; curiosity; feminist hci; feminist probes; cultural probes;

  Sammanfattning : Curious Cycles responds to the tensions that arise when designing technologies for menstruation and menstrual cycles, touching upon notions of curiosity, noticing, sharing, taking or making space, and our relationships with our bodies and their fluids. The project follows a Research through Design approach, guided by Soma Design and feminist research methods. LÄS MER

 3. 3. Är ingefära lika effektivt som NSAID avseende smärtlindring hos kvinnor med primär dysmenorré?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Maysaa Hadi; [2019]
  Nyckelord :primary dysmenorrhea; ginger; NSAID; menstruation; placebo; herbal; prostaglandins; VAS; pain; Primär dysmenorré; ingefära; NSAID; menstruation; placebo; naturläkemedel; prostaglandiner; VAS; smärta;

  Sammanfattning : Dysmenorré är ett av de vanligaste gynekologiska tillstånden bland unga kvinnor med en prevalens kring 67%- 90% världen över. Tillståndet är uppdelat i primär- och sekundär dysmenorré och definieras som smärtsamma muskelkramper från nedre buken i kombination med bland annat illamående och diarré som uppkommer under menstruationen. LÄS MER

 4. 4. Performance and knowledge related to the menstrual cycle within Swedish elite sports : From the athletes’ point of view

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linda Dupree; [2019]
  Nyckelord :menstrual cycle; performance; sports performance; female athletes; contraceptives; knowledge;

  Sammanfattning : Aim The overall aim was to investigate Swedish elite athlete’s perceptions about the effects of the menstrual cycle on sports performance. The research questions applied was: 1. How do elite athletes perceive the effects of the menstrual cycle on performance, and do they adjust training or competition accordingly? 2. LÄS MER

 5. 5. Fysiskt aktiva kvinnors upplevelse av den fysiska prestationen under menstruationscykeln : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Marika Hellberg; Veronica Wallerskog; [2019]
  Nyckelord :Menstrual cycle; experience; physical performance; qualitative study;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor upplever menstruationscykeln olika, men majoriteten verkar påverkas i någon utsträckning. Det kan vara såväl psykiska- som fysiska besvär. Genom cykeln fluktuerar hormoner som verkar kunna påverka fysisk prestation enligt vissa studier. LÄS MER