Sökning: "menstrual cycle"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden menstrual cycle.

 1. 1. Cyclical Women : Menstrual Cycle Effects on Mood and Neuro-Cognitive Performance

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Juliana Borgström; [2019]
  Nyckelord :menstrual cycle; estrogen; progesterone; cognition; mood; neuroscience;

  Sammanfattning : During roughly forty years of a woman’s life-span, the fertile female human body prepares itself monthly for the possibility of pregnancy. Science has shown that the fluctuation of the sex steroids progesterone and estrogen have a crucial role in the female body's physiology, determining the menstrual cycle and its general phases. LÄS MER

 2. 2. Att må och prestera bra i sitt idrottande under menstruationscykeln : en fråga om kunskap och förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :AnnaClara Forss; Mirella Lind; [2019]
  Nyckelord :female athletes; menstrual cycle; performance; women’s health; empowerment; health promotion; idrottande kvinnor; menstruationscykel; prestation; kvinnors hälsa; empowerment; hälsopromotion;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva hur idrottande kvinnor gör för att må och prestera bra i sitt idrottande under menstruationscykeln. En kvalitativ metod av öppna brev användes för att samla in data. De öppna breven samlades in digitalt via plattformen www.enkät. LÄS MER

 3. 3. Curious Cycles: Feminist Probes for Cultivating Curiosity of the Menstrual Cycle

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nadia Campo Woytuk; [2019]
  Nyckelord :menstruation; menstrual cycle; curiosity; feminist hci; feminist probes; cultural probes;

  Sammanfattning : Curious Cycles responds to the tensions that arise when designing technologies for menstruation and menstrual cycles, touching upon notions of curiosity, noticing, sharing, taking or making space, and our relationships with our bodies and their fluids. The project follows a Research through Design approach, guided by Soma Design and feminist research methods. LÄS MER

 4. 4. Är ingefära lika effektivt som NSAID avseende smärtlindring hos kvinnor med primär dysmenorré?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Maysaa Hadi; [2019]
  Nyckelord :primary dysmenorrhea; ginger; NSAID; menstruation; placebo; herbal; prostaglandins; VAS; pain; Primär dysmenorré; ingefära; NSAID; menstruation; placebo; naturläkemedel; prostaglandiner; VAS; smärta;

  Sammanfattning : Dysmenorré är ett av de vanligaste gynekologiska tillstånden bland unga kvinnor med en prevalens kring 67%- 90% världen över. Tillståndet är uppdelat i primär- och sekundär dysmenorré och definieras som smärtsamma muskelkramper från nedre buken i kombination med bland annat illamående och diarré som uppkommer under menstruationen. LÄS MER

 5. 5. Establishment of analytical methods to assess endocrine disrupting compounds in a swedish wastewater treatment plant : water sampling using the Novel TIMFIE Device

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Annika Niemeyer; [2019]
  Nyckelord :organic micro-pollutants; steroid hormones; mass spectrometry; influent and effluent waters; chemical releases;

  Sammanfattning : Imagine one drop of food coloring in 70 million liters of water. This low concentration equals one nanogram per liter, which is the level most steroid hormones are effective at. LÄS MER