Sökning: "menstruation"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade ordet menstruation.

 1. 1. A Bloody Waste: Embodied perspectives on menstrual materials, waste and responsibility among Swedish menstruators

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Daniela Holmberg; [2021-09-02]
  Nyckelord :menstruation; menstruators; menstrual materials; embodied experience; waste; responsibility; sustainability; Sweden;

  Sammanfattning : Every day, hundreds of millions of people around the world are menstruating. While questions around menstruation have gained a growing public and academic interest in recent years, which has successfully emphasized and included various perspectives, the waste dimension remains largely neglected. LÄS MER

 2. 2. Har du mens, eller?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Chöler; Ella Samuelsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Menstruationsrelaterade symtom; premenstruellt syndrom PMS ; premenstruellt dysforiskt syndrom PMDS ; livskvalitet; menstruation; hälsa; dysmenorré;

  Sammanfattning : Bakgrund: Premenstruellt syndrom (PMS) och premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) ärdiagnoser som påverkar miljontals kvinnor världen över någon gång i deras liv. Orsaken ärännu inte fastställd, men det tros bero på den naturliga koncentrationsförändringen avhormoner som sker i kroppen. LÄS MER

 3. 3. Dyspareuni - en värklighet : Ett livsvärldsperspektiv på vilken inverkan endiometrosinducerad dyspareuni har på yngre kvinnors upplevelse av identitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Lundmark; [2021]
  Nyckelord :endometrios: dyspareuni: identitet: sexualitet: hermeneutik: livsvärld;

  Sammanfattning : Var tionde kvinna beräknas leva med endometrios, ett tillstånd som medicinskt beskrivs vara en kronisk inflammatorisk gynekologisk sjukdom, vars patofysiologi är okänd. Ett karaktäriserande symtom vid endometrios är djupa samlagssmärtor vid vaginal penetration (dyspareuni). LÄS MER

 4. 4. Functional Hypothalamic Amenorrhea : Affected Women’s Perspective on Diagnosis and Treatment

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Lines; [2021]
  Nyckelord :s public health; patients’ perspectives; healthcare process; infertility; secondary amenorrhea; folkhälsa; patientperspektiv; vårdprocess; infertilitet; sekundär amenorré;

  Sammanfattning : ABSTRACT Functional hypothalamic amenorrhea, FHA, is the clinical diagnosis for a woman in whommenstrual periods have been absent for three months or longer and where no other organic ormedical explanation is found. The aim was to explore characteristics and life experiencesamong women showing signs of FHA and to investigate what diagnoses and treatment/advicethey received when seeking medical help. LÄS MER

 5. 5. Menstruationscykelns påverkan på träningseffekten av styrketräning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Sonya Näsman; [2021]
  Nyckelord :Hormonnivåer Kraftsport Menstruation Prestationsförmåga;

  Sammanfattning : Bakgrund: Menstruationscykeln kan påverka den kvinnliga idrottaren ihennes idrottsutövande både psykiskt och fysiskt. Eftersom den kvinnligahormoncykeln pågår runt en månad, så sker hormonfluktuationer i olikafaser. LÄS MER