Sökning: "menstruationscykel"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet menstruationscykel.

 1. 1. Att må och prestera bra i sitt idrottande under menstruationscykeln : en fråga om kunskap och förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :AnnaClara Forss; Mirella Lind; [2019]
  Nyckelord :female athletes; menstrual cycle; performance; women’s health; empowerment; health promotion; idrottande kvinnor; menstruationscykel; prestation; kvinnors hälsa; empowerment; hälsopromotion;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva hur idrottande kvinnor gör för att må och prestera bra i sitt idrottande under menstruationscykeln. En kvalitativ metod av öppna brev användes för att samla in data. De öppna breven samlades in digitalt via plattformen www.enkät. LÄS MER

 2. 2. Curious Cycles: Feminist Probes for Cultivating Curiosity of the Menstrual Cycle

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nadia Campo Woutuk; [2019]
  Nyckelord :menstruation; menstrual cycle; curiosity; feminist hci; feminist probes; cultural probes;

  Sammanfattning : Curious Cycles responds to the tensions that arise when designing technologies for menstruation and menstrual cycles, touching upon notions of curiosity, noticing, sharing, taking or making space, and our relationships with our bodies and their fluids. The project follows a Research through Design approach, guided by Soma Design and feminist research methods. LÄS MER

 3. 3. Ofrivillig graviditet - slarvigt eller oundvikligt? - Om tillverkare av digitala preventivmedels ansvar för ofrivilliga graviditeter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Fazlic; [2019]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; produktansvar; läkemedel; preventivmedel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2018, a digital contraceptive app came to attention in Swedish media, due to claims that the app was inefficient as a contraceptive and that it had led to an increased number of unintended pregnancies. The main purpose of digital contraceptives is to prevent pregnancies by measuring safe periods during the user’s menstruation cycle. LÄS MER

 4. 4. Fysiskt aktiva kvinnors upplevelse av den fysiska prestationen under menstruationscykeln : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Marika Hellberg; Veronica Wallerskog; [2019]
  Nyckelord :Menstrual cycle; experience; physical performance; qualitative study;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor upplever menstruationscykeln olika, men majoriteten verkar påverkas i någon utsträckning. Det kan vara såväl psykiska- som fysiska besvär. Genom cykeln fluktuerar hormoner som verkar kunna påverka fysisk prestation enligt vissa studier. LÄS MER

 5. 5. MENSTRUATIONSCYKELNS BETYDELSE FÖR TRÄNINGSFREKVENS HOS KVINNLIGA MOTIONÄRER -en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Andrea Lindgren; Anna Nyman; [2018-01-22]
  Nyckelord :Regelbunden menstruationscykel; Fysisk träning; Träningsfrekvens; Menstruationssmärta; Premenstruellt syndrom; Kvinnor; Motionär;

  Sammanfattning : Bakgrund:Syfte: Menstruationscykeln och dess påverkan på träningsprestation har under de senaste årtiondena blivit ett uppmärksammat forskningsområde och viss forskning tyder på att menstruationscykeln kan påverka träningens resultat. Dock saknas forskning på menstruationscykelns betydelse för kvinnors träningsfrekvens. LÄS MER