Sökning: "menstruationscykel"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet menstruationscykel.

 1. 1. Att må och prestera bra i sitt idrottande under menstruationscykeln : en fråga om kunskap och förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :AnnaClara Forss; Mirella Lind; [2019]
  Nyckelord :female athletes; menstrual cycle; performance; women’s health; empowerment; health promotion; idrottande kvinnor; menstruationscykel; prestation; kvinnors hälsa; empowerment; hälsopromotion;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva hur idrottande kvinnor gör för att må och prestera bra i sitt idrottande under menstruationscykeln. En kvalitativ metod av öppna brev användes för att samla in data. De öppna breven samlades in digitalt via plattformen www.enkät. LÄS MER

 2. 2. Curious Cycles: Feminist Probes for Cultivating Curiosity of the Menstrual Cycle

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nadia Campo Woytuk; [2019]
  Nyckelord :menstruation; menstrual cycle; curiosity; feminist hci; feminist probes; cultural probes;

  Sammanfattning : Curious Cycles responds to the tensions that arise when designing technologies for menstruation and menstrual cycles, touching upon notions of curiosity, noticing, sharing, taking or making space, and our relationships with our bodies and their fluids. The project follows a Research through Design approach, guided by Soma Design and feminist research methods. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av att vara hysterektomerad i fertil ålder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Alhbin; Anna Zawadzki Melander; [2019]
  Nyckelord :Fertila Kvinnor; Hysterektomi; Kvinnlighet; Livsvärld; Litteraturstudie; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi är ett vanligt ingrepp där kvinnans livmoder avlägsnas av både benigna och maligna orsaker. Förlusten av en livmoder kan påverka kvinnan på olika sätt då livmodern ofta förknippas med kvinnlighet. Kvinnornas livsvärld kan påverkas av denna kroppsliga förändring. LÄS MER

 4. 4. Ofrivillig graviditet - slarvigt eller oundvikligt? - Om tillverkare av digitala preventivmedels ansvar för ofrivilliga graviditeter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Fazlic; [2019]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; produktansvar; läkemedel; preventivmedel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2018, a digital contraceptive app came to attention in Swedish media, due to claims that the app was inefficient as a contraceptive and that it had led to an increased number of unintended pregnancies. The main purpose of digital contraceptives is to prevent pregnancies by measuring safe periods during the user’s menstruation cycle. LÄS MER

 5. 5. Prestationen gällande styrka, balans och spänst, men inte uthållighet och rörlighet skiljer sig åt under en kvinnas menstruationscykel

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Spännare; Emma Hjalmarsson; [2019]
  Nyckelord :Hormonvariationer; träning; kvinnor;

  Sammanfattning : Introduktion: En kvinna har normalt sett varje månad hormonvariationer på grund av menstruationscykeln. I dagsläget tas det ingen hänsyn till detta vid träning och de rekommendationer som finns är densamma oavsett om du är man eller kvinna. LÄS MER