Sökning: "menstruationssmärtor"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet menstruationssmärtor.

 1. 1. Soft Robotics for Young People's Menstrual Health

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kristin Lilja; Johanna Lundkvist; [2020]
  Nyckelord :Soft robotics; Menstruation; Human-Computer Interaction; Women s health; Technology; Innovation; Soft robotics; Menstruation; Människa-Data Integration; Kvinnohälsa; Teknik; Innovation;

  Sammanfattning : Research within the fields of women’s health and specifically women’s menstrual health and technology is limited. As of today, problems associated with menstrual health, such as pain, discomfort, cramps, bloating, anxiousness and irregular period are resolved by using contraceptive pills or painkillers. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att leva med endometrios : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Gerebrink; Chirin Osman; [2019]
  Nyckelord :Endometrios; kvinnors upplevelser; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom där livmoderslemhinnan växer utanför livmodern och som drabbar ca 10% av kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen innebär symtom som svåra menstruationssmärtor, dyspareuni och svårigheter att bli gravid. LÄS MER

 3. 3. En osynlig sjukdom : En litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av att leva med endometrios

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emelie Fransson; Helena Pernehagen; [2018]
  Nyckelord :Endometriosis; Experiences; Living with; Pain; Endometrios; Upplevelser; Leva med; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar ungefär 10% av kvinnor med livmoder i fertil ålder. Orsaken till uppkomsten av endometrios är inte helt klarlagd, det finns flera teorier. Kunskapen om endometrios är bristfällig. Som sjuksköterska är det viktigt att vara uppmärksam på symtom som kan relateras till endometrios. LÄS MER

 4. 4. Smärta vid primär dysmenorré i förhållande till fysisk aktivitetsnivå - en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Nina Persson; Hannea Andersson; [2018]
  Nyckelord :Primär dysmenorré; fysisk aktivitet; smärta; kvinnohälsa; mensvärk; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : BAKGRUND. Primär dysmenorré, även kallat menstruationssmärtor, är ett vanligt tillstånd som ca 60–90% av menstruerande kvinnor besväras av. Det visar sig ofta som en krampande känsla i magen. Ryggsmärtor, huvudvärk och fatigue är också vanliga besvär. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ibadete Hyseni; Hadil Abdu-Abdalla; [2017]
  Nyckelord :Endometriosis; experiences; diagnosis; literature study; Endometrios; upplevelse; diagnos; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som drabbar 10 % av alla kvinnor i fertil ålder. Endometrios innebär att rester av livmoderslemhinnan vandrar ut i kroppen, istället för att följa med menstruationsblodet ut ur kroppen. LÄS MER