Sökning: "mental avslappning"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden mental avslappning.

 1. 1. Mental träning för bättre uppträdanden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Alexander Göransson; [2019-10-02]
  Nyckelord :mental träning; mental avslappning; fysisk avslappning; Kjell Fagéus; uppträdanden; stresshantering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om mental träning för musiker. Med utgångspunkt från Fagéus bok Musikaliskt flöde har författaren testat metoder på sig själv för att utforska hur mental träning påverkar författarens egna musicerande. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av yoga och mindfulness för patienter med depression : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Christenson; [2019]
  Nyckelord :Depression; Experiences; Meditation; Mindfulness; Yoga.; Depression; Erfarenheter; Meditation; Mindfulness; Upplevelser; Yoga.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mer än 300 miljoner människor i världen lider av depression vilket skapar ett stort lidande. Den psykiatriska hälso- och sjukvården bör arbeta enligt ett holistiskt förhållningssätt och sjuksköterskan ska stödja patientens egenvårdsförmåga. LÄS MER

 3. 3. "Vad gör det om hundra år?" : En självstudie om att hantera stress och prestationskänslor kring musicerande med hjälp av mental träning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Emma Tobiasson; [2019]
  Nyckelord :artistic mental training; wellbeing; safety; self-image; performance anxiety; life-world perspective; artistisk mental träning; välbefinnande; trygghet; självbild; prestationsångest; livsvärldsperspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur jag genom mental träning kan skapa en starkare bild av mig själv och ta kontroll över negativa tankar kring min egen förmåga att musicera, samt hur min livsvärld påverkas och förändras under processen. De två frågeställningarna lyder: Hur erfar jag att en period av mental träning kan hjälpa mig att uppnå en mer positiv musikalisk självbild vad gäller mitt eget musicerande? Hur erfar jag att min livsvärld och inställning till musicerande förändras efter den mentala träningsprocessen? Det teoretiska perspektiv som studien baseras på är det fenomenologiska livsvärldsperspektivet, där en ostrukturerad loggbok använts för dokumentation. LÄS MER

 4. 4. Spela det en gång till och försök slappna av den här gången! : En självstudie i avslappningens påverkan på saxofonövning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Emanuel Blom; [2019]
  Nyckelord :breathing; relaxation; saxophone; learning process; logbook; phenomenology; andning; avslappning; saxofon; lärandeprocess; loggbok; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande arbete är att undersökavad det är som får mig att bli stressad och spänd när jag spelar saxofon, samt hur jag erfar avslappning som metod för att motverka ett spänt saxofonspel. Arbetet genomsyras av följande forskningsfråga: Hur kan avslappning öka kroppslig och mental medvetenhet, samt lösa upp invanda spänningar under saxofonövning? Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv har jag genom loggboksanteckningar undersökt både fysiska och mentala upplevelser som framträtt under och efter genomförd avslappning- och saxofonövning. LÄS MER

 5. 5. Jag kan! ...Eller? : En självstudie i hur trygghet kan erfaras med hjälp av artistisk mental träning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Elin Zampieri; [2018]
  Nyckelord :life-world perspective; security; learning process; artistic mental training; stage performance; performance anxiety; livsvärldsperspektiv; trygghet; lärandeprocess; artistisk mental träning; scenisk prestation; prestationsångest;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur trygghet kan utvecklas med hjälp av artistisk mental träning. Syftet bärs upp av följande forskningsfråga: Hur erfar jag att mental träning kan hjälpa mig i processen att bli tryggare i mitt musicerande? Studien utgår från ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv där loggbok brukas som dokumentationsmetod, kompletterat med en videoinspelning. LÄS MER